Norsk forskning på fedmeoperasjon og diabetes type 2: De fleste blir symptomfrie, men metoden har flere bivirkninger

Metoden er et alternativ for de som ikke får til en vektnedgang på andre måter, og man må være klar over stor grad av bivirkninger, sier Diabetesforbundets medisinske medarbeider.

Av Julie Brundtland Løvseth

MANGE OG ALVORLIGE BIVIRKNINGER: Over halvparten rapporterte bivirkninger etter operasjon, hvor smerter og kvalme er noen av de vanligste plagene. Det var en markant økt grad av medikamentbruk mot depresjon.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

I forrige uke sendte NRK Dagsrevyen et innslag om fedmeoperasjon. På sykehuset i Vestfold har forskere gjennomført en studie for å sammenligne hvilke typer fedmeoperasjoner som i størst grad gjør at den opererte blir symptomfri for diabetes type 2. Forskerne fant at de fleste kan bli helt symptomfrie etter fedmeoperasjon. 

Reportasjen brukte begrepet diabetes, og vi vil spesifisere at det her dreier seg om diabetes type 2, som er en sykdom knyttet til levevaner. En fedmeoperasjon vil ikke hjelpe mennesker med diabetes type 1 til å få sykdommen i remisjon.  Den beste metoden for fedmeoperasjon

Professor Jøran Hjelmesæth er leder ved senter for Sykelig overvekt og kommenterer studien slik til NRK:

─ Undersøkelsen viser at den minst brukte operasjonen er den mest effektive i å bekjempe diabetes. Tre av fire som ble operert med gastrisk bypass hadde ikke diabetes et år etter operasjonen. Mens en av to som ble operert med gastrisk sleeve hadde ikke diabetes etter operasjonen, sier han.

Hjelmesæth forteller at med den nye kunnskapen kan helsevesenet spare enorme beløp hvert år.

─ Pasienter kan slutte med dyre medisiner, det vil bli færre komplikasjoner og hjerteinfarkt. Med mer levetid og mindre fravær på jobb kan samfunnet spare store beløp, sier han.

Diabetesforbundets medisinske medarbeider, professor Trond Geir Jenssen gir stor honnør til forskningsgruppen ved Senter for sykelig overvekt:

─ De har gjort en meget god studie for å sammenligne to kirurgiske metoder for vektreduksjon hos personer med fedme og diabetes type 2. De har gjort et møysommelig arbeid med langvarig rekruttering av mer enn 100 personer hvor verken personen selv eller behandlerne som følger dem vet hvilken kirurgi pasientene har fått. Selv det kirurgiske snittet er likt i de to gruppene, det er bare kirurgene som opererte dem som vet hva som egentlig skjedde. Dette er den aller beste metoden som finnes for å avdekke om én kirurgisk metode er bedre enn den andre, sier Jenssen.Ikke uten bivirkninger

Pasientene i studien hadde en kroppsmasseindeks på mer enn 33. Personene som deltok hadde hatt diabetes-diagnosen i mindre enn 10 år. Disse har gjerne best effekt på sin diabetes ved en slik operasjon, siden antallet insulinceller gjerne svinner når årene går. Da blir det vanskeligere å bli kvitt sin diabetes type 2. Jenssen presiserer at fedmeoperasjon ikke er for alle i denne gruppen heller:

─ Dette er ikke en generell behandling, men et alternativ for de som overhodet ikke har fått til en vektnedgang på andre måter. Vi har de senere årene fått effektive medikamenter som senker blodsukkeret. Noen av disse medisinene gjør at man også går ned i vekt, sier Jenssen.

Over halvparten rapporterte bivirkninger etter operasjon, hvor smerter og kvalme er noen av de vanligste plagene. Det var en markant økt grad av medikamentbruk mot depresjon. Dette funnet var ikke overraskende, da tidligere studier også har beskrevet at mange opplever psykiske påkjenninger etter fedmeoperasjon.

Studien, som også er publisert i det prestisjefylte medisinske tidsskriftet Lancet Diabetes and Endocrinology har kun fulgt de fedmeopererte pasientene i et år etter inngrepet. Generalsekretær Bjørnar Allgot sier vi må regne med at flere vil få tilbake sin diabetes type 2, senere:

─ Vi ser fra tidligere studier at tre og fem år etter en fedmeoperasjon er det en stor andel som har fått tilbake sin diabetes type 2. Det er likevel en positiv effekt at man utsetter diabetes type 2 noen år og samtidig forskyver eventuelle komplikasjoner også frem i tid, sier Allgot.