Nytt diabetesutstyr presentert på EASD 2019

Brukervennlighet og digitale løsninger var fellesnevneren da nytt diabetesutstyr ble presentert på EASD i Barcelona.

Av Linda Markham

Nytt diabetesutstyr: Accu-Check Solo patchpumpe og Tandem T:slim X2 med Dexcom G6.

Foto: Produsentene

Send sidens lenke til en venn

I messehallen under den store forskningskonferansen EASD viste små og store produsenter fram siste nytt av diabetesutstyr. 

– Det er positivt å se at brukervennlighet har blitt så viktig i utviklingen av disse hjelpemidlene, sier nestleder Martine Hemstad Lyslid, som deltok på årets konferanse. 

– Utstyret blir både nettere, ser bedre ut og er enklere å bruke. Man ser at designet ligner mer og mer på smarttelefoner, pad-er og annet elektronisk utstyr som vi omgir oss med daglig. I tillegg følger det med apper som gjør at man i større grad kan bruke smarttelefonen, og slipper å ha så mange «dingser» å passe på. For meg som bruker er dette kjempeviktig, legger hun til. 

 

Ikke så mye nytt

Selv om det skjer en stadig innovasjon og utvikling innenfor diabetesteknologi, var det ikke så mye nytt som ble presentert i Barcelona. CGM-ene som de store og etablerte firmaene viste fram, er allerede tilgjengelige i Norge etter at den nye anbudsavtalen trådte i kraft. 

– Det er bra vi som brukere endelig kan få det siste nye utstyret i Norge, og at vi ikke lenger ligger årelangt bak våre naboland, sier Hemstad Lyslid. 

Innenfor insulinpumpesegmentet var det noen få nyheter, blant annet en ny slangeløs patchpumpe fra Roche og en oppgradering av Tandem T:slim pumpen. 

Fornøyd: Nestleder Martine Hemstad Lyslid er fornøyd med at vi ikke lenger ligger årelangt bak våre naboland når det gjelder tilgangen på nytt utstyr.

Foto: Diabetesforbundet

Accu-Check Solo patchpumpe

Roche sin nye slangeløse patchpumpe ble lansert i Europa i fjor. Foreløpig er den kun tilgjengelig i noen få land, deriblant England, Sveits og Polen. 

Pumpen består av flere komponenter; blant annet et 2 ml reservoar, en selvklebende plate som festes på kroppen og som holder kanylen og mikropumpen på plass, og en mikropumpe som kan tas av og på. Selve mikropumpen byttes etter fire måneder, men reservoaret må byttes ca. hver 4. dag og infusjonssettet hver 3. dag. 

Pumpen styres av en kontrollenhet med touchscreen, og kommunikasjon med pumpen foregår ved hjelp av blåtann. På selve pumpen er det bolusknapper hvor man kan gi bolus direkte uten å gå om kontroll-enheten. 

 

Tandem T:slim X2 med Dexcom G6

Tandem har kommet med en ny programvareoppgradering for sin T:slim pumpe. Dette gir pumpen en ny funksjon – Basal IQ – som stopper insulintilførselen ved lavt blodsukker, og starter insulintilførselen når blodsukkeret stiger. Pumpen kan forutse hvordan blodsukkeret vil endre seg 30 min fremover i tid. Den oppgraderte pumpen er kompatibel med Dexcom G6. 

 

Når blir de nye pumpene tilgjengelig i Norge?

Insulinpumper og kontinuerlige glukosemålere blir finansiert av sykehusene og innkjøpsavtaler med produsenter, og leverandører forhandles fram gjennom et nasjonalt anbud. 

En ny rammeavtale for insulinpumper og kontinuerlige glukosemålere ble inngått mellom sykehusene og leverandørene i mars i år. Denne avtalen gjelder fram til 30. april 2020. Når avtalen utløper, er det mulig for Sykehusinnkjøp, på vegne av sykehusene, å lyse ut en ny anbudskonkurranse for hele eller deler av avtalen, eller forlenge den eksisterende avtalen. 

Dersom det lyses ut en ny anbudskonkurranse, er det opp til de ulike leverandørene om de ønsker å levere et tilbud. Alle tilbudene som kommer inn til Sykehusinnkjøp, blir vurdert ut ifra kvalitet som teller 60 % og pris som teller 40 %.