Statsbudsjettet 2020: Diabetesforbundet ber om to millioner til kompetanseheving

Kompetanseheving i sykehjem og hjemmetjeneste er sammen med ny teknologi spesielt viktige områder i Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2020. Det første er nytt.

Av Sven Grotdal og Stine Vedvik

Bilde av stortinget

Diabetesforbundet har levert statsbudsjettkrav for 2020 til tre departementer.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Bedre tilgang til nye teknologiske hjelpemidler har vært et stort tema i årevis. Dette er blitt ytterligere forsterket etter den store personverndebatten som gikk i media i forrige måned. Også den såkalte Granavolden-erklæringen fra den nye regjeringen får Diabetesforbundet til å trykke litt ekstra på i statsbudsjettkravene.

– Det er mange punkter i regjeringserklæringen som det skal bli spennende å følge med på, og flere av dem viser vi til i kravene våre, sier politisk rådgiver Linda Markham.

– Vi ber blant annet om at det ses på andre innkjøpsordninger for nytt teknologisk utstyr, med en mer fleksibel anbudsordning. Vi etterspør også en undersøkelse av ressursbehovet på sykehusene. Problemet i dag er ikke bare at teknologien lar vente på seg, men også at sykehusene ikke tar høyde for det nye utstyret i sine budsjetter. Behovet for utstyr vil øke veldig, og dette må planlegges bedre.

ABC for eldrearbeid

Eldreomsorg er det eneste nye temaet i Diabetesforbundets statsbudsjettkrav: To millioner kroner til kompetanseheving av ufaglærte helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmetjeneste.

Linda Markham forklarer:

– Denne kompetansen vil det bli et stadig økende behov for, i takt med at stadig flere eldre vil leve med diabetes. Vi ber om midler til det nasjonale kompetansesenteret Aldring og helse, for utvikling av en egen ABC-modul for diabetes. Slike moduler finnes for andre områder allerede: permer med informasjonsmateriell, opplegg for gruppearbeid og forelesninger, og mulighet for å ta opplæringen på arbeidsplassene. I dag er diabetes bare tema i et lite hefte i en ABC-modul for eldreomsorg. Vi mener at det må mye mer til og håper det kan bli en del av den store satsingen Kompetanseløft 2020.

Folkehelsekrav

Folkehelse har lenge vært et viktig tema for Diabetesforbundet. På to områder gjentas kravene fra tidligere år:

  • Barn og unge skal få gode forutsetninger for sunne valg. Vi ber om at det innføres skolefrukt og skolemat i barne- og ungdomsskolen, og at én time fysisk aktivitet legges inn i timeplanen.
  • Sukkeravgiften må få et tydelig folkehelseformål, for å dreie forbruket bort fra sukkerrik mat og drikke. Samtidig må den innrettes slik at den ikke øker avgiften på sukkerfrie alternativer.

Diabetesforbundet sender krav til tre departementer: Helse- og omsorg-, Kunnskap- og Finans-. Noen går likelydende til flere, forklarer Markham, som også har passet på å få med videreføring av midler vi allerede får. Disse går til Diabeteslinjen, motivasjonsgrupper og arbeidet med innvandrerhelse.

– Vi ber også om en videreføring av de fire millionene som ble gitt til den nasjonale diabetesplanen, etter at stortingsflertallet doblet beløpet sist høst.

Les de fullstedige statsbudsjettkravene:

Diabetesforbundets krav til Helse- og omsorgsdepartementet 

Diabetesforbundets krav til Finansdepartementet

Diabetesforbundets krav til Kunnskapsdepartementet