Sykehuset i Østfold har ingen koronapasienter:

Utsetter diabeteskontroller på grunn av korona

Sykehuset Østfold har ingen koronapasienter og er i grønn beredskap – men utsetter likevel timer for diabetespasienter på ubestemt tid. På andre langt mer koronarammede sykehus får du time nærmest på dagen.

Av Geir Røed og Ingvild Eilertsen

UTSATT: Sykehuset i Østfold utsetter timer for diabetespasienter. De skriver at det skyldes koronapandemien.

Send sidens lenke til en venn

– Vi kronikere stiller tydeligvis bakerst i køen, sier Nina Rye.

Hun er en av dem som har fått brev om utsatt time på ubestemt tid, og er ikke den eneste som har fått denne beskjeden fra Sykehuset Østfold. I brevet opplyser sykehuset at «de aller fleste diabeteskontroller» er utsatt «på ubestemt tid».

I brevet får pasientene også klar beskjed om at de ikke skal kontakte sykehuset, selv om de blir syke.

«Dersom din helsetilstand endrer seg vesentlig i ventetiden, må du kontakte fastlegen din», skriver sykehuset i brevet til diabetespasientene sine.

Nina Rye er rådgiver for Diabeteslinjen og har selv diabetes type 1.

Foto: Tore Amundøy / Diabetesforbundet

Kun to innlagte

Sykehuset Østfold begrunner årsaken til utsettelsen med koronapandemien: «På grunn av pandemien må sykehuset flytte personell fra poliklinikk for å sikre behandling av pasienter som er innlagt med koronavirus», skriver sykehuset i brevet.

Men ifølge Helsedirektoratet hadde Sykehuset Østfold bare to innlagte pasienter med påvist covid-19 da Diabetesforbundet kontaktet dem. Da Nina Rye fikk brevet, hadde de riktignok fem innlagte pasienter. På det meste har sykehuset hatt 23 innlagte pasienter. Det var i månedsskiftet mars/april. Per nå har de ingen. Sykehuset er i grønn beredskap, som innebærer normal drift.

Sykehuset Østfold forklarer avlysningene med omprioritering av personale. Sykehuset har valgt å flytte ansatte fra poliklinikken for personer med diabetes til lunge- og akuttgeriatri.

– De ble flyttet slik at de kunne få opplæring på sengepost, for at personell fra akuttgeriatri og lunge igjen kunne steppe inn andre steder på sykehuset, forklarer Astrid Eri-Montsma i en tekstmelding. Hun er avdelingssjef for geriatrisk og endokrinologisk avdeling ved Sykehuset Østfold.

Hun understreker at diabetespasienter kan ta kontakt med poliklinikken dersom det er «akutte problemstillinger».

Diabetespasienter fra hele Østfold behandles ved sykehusets avdeling i Moss. Avdelingen på Kalnes i Sarpsborg ligger tre mil lenger øst. Koronapasienter sendes kun dit og ikke til Moss.

AVLYST: Sykehuset Østfold behandler til vanlig sine diabetespasienter her ved avdelingen i Moss.

Foto: Sykehuset i Østfold

Fikk tilbud om telefonkontroll

Etter at vi var i kontakt med sykehuset, fikk Nina Rye et nytt tilbud. Hun ble invitert til å ha en telefonkonsultasjon med sykehuset i stedet.

– Det var jeg ikke spesielt interessert i, ettersom det dreier seg om en årskontroll. Det sier seg selv at en sånn kontroll ikke lar seg gjøre skikkelig per telefon, sier Rye. 

Hun etterlyser bedre oppfølging fra Sykehuset Østfold under koronapandemien.

– Fordi personer med diabetes er en risikogruppe, er mange engstelige. Da er det spesielt å ikke lenger ha mulighet til å snakke med behandleren sin på sykehuset, men å bli henvist til fastlege. Spesielt for de som sliter, er slike brev med utsettelser vanskelig å få, mener Nina Rye.

Hun jobber til vanlig som veileder for Diabetesforbundets Diabeteslinjen. Rye har hatt diabetes type 1 i 40 år.

 

Tilbyr å framskynde timer

Andre sykehus på Østlandet med flere koronapasienter, har ikke avlyst diabetestimene.

Oslo Universitetssykehus har hatt flest innlagte, med 66 pasienter i starten av april. I dag har sykehuset ni innlagte pasienter. Det blir riktignok endringer i helsetilbudet til dem med diabetes, opplyser Tore Julsrud Berg, seksjonsoverlege ved endokrinologisk avdeling. En halv legestilling ved endokrinologisk har covid-19-vakt ved avdeling Ullevaal.

– Vi har ikke avlyst konsultasjoner, men vi har nok utsatt noen som det er faglig forsvarlig og greit for pasienten å utsette. Vi endrer akkurat nå til halvparten fysisk oppmøte og halvparten telefonkonsultasjon. Dette for å kunne overholde smittevernsregler, som én meter avstand på kontoret, opplyser Berg.

Han sier de har fått gode tilbakemeldinger på telefonkonsultasjonene.

Også Akershus universitetssykehus (Ahus) på Lørenskog i Viken forsøker å opprettholde tilbudet til diabetespasientene. Der tilbyr de pasientene å framskynde kontroller, heller enn å avlyse dem.

– Årsaken til det er at vi har fått en del avbestillinger fra pasienter som ikke ønsker å komme på timene sine. Erfaringen i den første bølgen var at mange vegret seg for å komme i frykt for å bli utsatt for smitte. Da kontaktet vi andre pasienter og spurte om de var interessert i å komme tidligere for å fylle de avbestilte timene, sier Tone Singstad, seksjonsleder ved endokrinologisk poliklinikk for voksne ved Ahus.

Hun presiserer at sykehuset har gode rutiner for smitteforebygging, og at poliklinikken jobber målrettet med å holde det slik.

Vil ha åpent selv under smittetopp

Singstad forteller at Ahus på mange måter har samme tilbud som før, skjønt flere konsultasjoner gjøres per video eller telefon. Også gruppesamlinger som startkurs og opplæring i karbohydrattelling og pumpebruk er blitt avlyst.

– Men nå starter vi snart opp igjen med nye startkurs for type 1, da i mindre grupper. Vi har også snart ferdigstilt et e-læringskurs om karbohydrattelling, som vi har laget i samarbeid med regionalt kompetansesenter, forteller Singstad.

Nytenking og omstilling har vært viktige stikkord for de ansatte, sier hun.

– Vi tenker at vi er en situasjon hvor pasientene trenger oss mer enn før, sier Singstad. Hun forteller at de planlegger for å ha et tilbud til diabetespasienter selv ved en eventuell smittetopp:

– Vi har planer om omdisponering av personale dersom pandemien eskalerer og alt personell må benyttes. Vi vil da være i ekstrem situasjon. Det er tenkt at diabetessykepleiere skal benyttes som ressurspersonell til diabetespasienter som da eventuelt er innlagt. Vi vil prioritere å uansett ha åpent med minimumsbemanning på to til tre diabetessykepleiere på poliklinikken, sier Singstad, og oppfordrer pasienter til å ta kontakt ved spørsmål.

– Det er viktig at pasientene også tar sitt ansvar med å kommunisere sine behov til oss. Da er vi bedre rustet til å bidra på en god måte.