Oppløftende tall om korona hos barn med diabetes:

Ingen barn innlagt – men syreforgiftning er et problem

Barn med diabetes blir ikke alvorlig syke med korona, viser erfaringer fra leger i Kina og Italia. Syreforgiftning er derimot et problem.

Av Toril Haugen, Julie Brundland Løvseth og Ingvild Eilertsen

BARN OG KORONA: Erfaringer fra Italia og Kina viser at barn ikke er blitt alvorlig syke av koronaviruset, og at det ikke er annerledes for barn med diabetes.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Koronaråd- og kunnskap endrer seg raskt. Artikkelen kan inneholde utdatert informasjon. Besøk diabetes.no/nyheter for å lese de nyeste artiklene, og finn informasjon på vår samleside Her finner du svar om diabetes og koronavirus

– Det er svært beroligende å vite at barn i svært liten grad blir alvorlig syke av korona, og at det også gjelder for barn med diabetes, sier barnelege Lars Krogvold ved Oslo universitetssykehus. Han sitter i styret til ISPAD, den internasjonale organisasjonen for diabetes hos barn og unge (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes).

Ingen lagt inn på sykehus

ISPAD har kommet med informasjon og anbefalinger om koronaviruset. De opplyser at ingenting tyder på at barn med diabetes rammes i større grad enn barn uten diabetes.

– Erfaringer fra Kina og Italia, som begge er hardt rammet av epidemien, viser dette entydig. ISPAD har vært i kontakt med barnediabetesleger i Italia som har ansvar for mer enn 16 000 barn med diabetes. Ingen av disse barna har blitt innlagt på sykehus på grunn av korona. Det samme beskrives i Kina, forteller Krogvold.

Trenger god oppfølging ved sykdom

Om et barn med diabetes likevel blir syk, trenger det god oppfølging. 

– Mange trenger mer insulin. Det kan være en utfordring, og blodsukkeret kan bli høyere enn vanlig, sier Krogvold.

Han anbefaler familier å ha ketostix tilgjengelig.

– Slik kan man sjekke ketoner i urinen dersom man får mistanke om syreforgiftning.

I denne videoen snakker diabetessykepleieren om hvordan man regulerer diabetes under sykdommen:

 

Flere med syreforgiftning i Kina og Italia

Nettopp syreforgiftning har vært et problem i landene der koronaen har rammet hardt. En italiensk lege rapporterer om flere pasienter som kommer til legevakten med alvorlig diabetisk ketoacidose. Det gjelder også flere barn, rapporter legene fra både Italia og Kina.

En viktig årsak er at koronaepidemien fører til frykt, som igjen fører til manglende behandling. Foreldre unnlater å ta med barnet til et behandlingssted når det har ketoacidose, eller når de oppdager symptomer hos barn som ennå ikke har fått diagnosen diabetes type 1. 

Behandling som vanlig

Også på dette punktet kan Lars Krogvold berolige norske familier.

– Alle foreldre skal vite at diabetesteamene rundt om på sykehusene er i full drift, og kan kontaktes på vanlig måte. For de som av ulike årsaker ikke kan dra til sykehuset, er det mulig med telefon eller videokonsultasjoner. Når dette kombineres med opplastning av pumpe og sensordata på forhånd, så er vår erfaring at vi oppnår gode og meningsfulle konsultasjoner selv om vi ikke er i samme rom, sier han.

Han har en siste oppfordring til familier:

– Følg helsemyndighetenes råd, pass på diabetesen som vanlig og bruk ikke tid på unødvendige bekymringer!

 

Få svar på spørsmål om korona her

 

Dette skriver ISPAD om barn med diabetes og korona

Under er noen av de viktigste punktene av det ISPAD skriver om barn og koronainfeksjon. Hele oppsummeringen kan du lese på engelsk her.

  • Til tross for mye usikkerhet, så inkluderer de fleste land personer med diabetes i risikogruppen for koronaviruset. Våre endokrinolog-kolleger som arbeider på pediatrisk avdeling i Wuhan, Kina og Italia sier at de ikke har hatt noen tilfeller av koronavirus hos barn, unge eller unge voksne (under 25 år) med diabetes som har behøvd sykehusinnleggelse.
  • Rapportene viser at barn med diabetes ikke har et annerledes sykdomsforløp sammenlignet med barn som ikke har diabetes. Det har blitt godt dokumentert at barn generelt er mindre berørt enn voksne.
  • Dette minsker på ingen måte behovet for å følge myndighetenes helseråd – de samme forholdsreglene gjelder unge personer med diabetes. All sykdom gjør diabetes vanskeligere å regulere og kan øke sjansen for syreforgiftning (diabetisk ketoacidose).
  • Våre kolleger rapporterer om et enormt press på helsetjenesten. ISPAD understreker at det er viktig å fortsette å fokusere på diabetesegenomsorg for å unngå sykehusinnleggelser eller besøk til legevakten, men at det er viktig å benytte seg av disse ressursene hvis det trengs.
  • Det har vært en økende bruk av e-helsetjenester for å ta vare på unge med diabetes og redusere risikoen for smitte. Metoder for å unngå besøk på klinikker eller sykehus kan sørge for at pasientene mottar råd og veiledning samtidig som det reduserer risiko for smitte av koronavirus.

Hvem kontakter jeg?

For spørsmål om diabetes og koronavirus: 

Kontakt Diabeteslinjen på nett eller på telefon 815 21 948 hverdager 9-15. I juli har vi åpent kl. 10-14.

Hvis du tror du er smittet, eller du er blitt syk: 
Ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ikke møt opp på legekontor eller legevakt. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Generell informasjon om koronavirus: 
Du finner alltid oppdatert informasjon om koronavirus på fhi.no og helsenorge.no.

På andre språk / Information about diabetes and COVID-19 in other languages