Skoler og barnehager åpner igjen:

Hvor trygt er det å sende barna tilbake?

Skoler og barnehager skal åpne igjen, og Diabetesforbundet får mange spørsmål fra folk som lurer på hva de skal gjøre. Vår medisinske rådgiver mener at barn med diabetes type 1 kan behandles som andre barn.

Av Ingvild Eilertsen

ÅPNER: Skoler og barnehager åpner igjen fra henholdsvis 27. og 20 april. Er det trygt for dem med diabetes?

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Koronaråd- og kunnskap endrer seg raskt. Artikkelen kan inneholde utdatert informasjon. Besøk diabetes.no/nyheter for å lese de nyeste artiklene, og finn informasjon på vår samleside Her finner du svar om diabetes og koronavirus

20. april åpner barnehagene igjen etter å ha vært stengt siden 13. mars på grunn av koronautbruddet. 27. april åpner skolene igjen for 1. til 4. trinn. 

Dette meldte regjeringen på en pressekonferanse tirsdag 7. april.

Uklart for mange

Samtidig sier myndighetene: «Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.»

Hva innebærer det, spør mange med diabetes nå. Både FHI og Helsenorge.no skriver på nettsidene at det er usikkert om godt behandlede kroniske sykdommer gir forhøyet risiko. Samtidig viser tall at barn i liten grad har risiko for alvorlig sykdom.

Vi har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) med flere spørsmål. Vi spurte blant annet om det er tenkt at barn med diabetes og barn av foreldre med diabetes skal holde seg hjemme? FHI svarer i en e-post:

– Folkehelseinstituttet skal sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeide en veileder for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler. Veilederen vil publiseres like over påske. Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på spørsmålene før den publiseres.

Samme råd som tidligere

Diabetesforbundets medisinske rådgiver, overlege Trond Geir Jenssen ved Oslo universitetssykehus understreker at barn ser ut til å få sykdommen både sjeldnere og mildere.

– Vår kunnskap om covid-19 sier at barn sjeldnere smittes av sykdommen, og de som får covid -19, har et mildt forløp. Det er overveiende sannsynlig at barn med godt kontrollert diabetes har samme forløp, selv om kunnskapsgrunnlaget er mindre her. Det er med andre ord trygt å sende barn med diabetes i barnehage og på skolen, mener Jenssen.

Han poengterer likevel at det er viktig å være oppmerksom på økende insulinbehov og mulig syreforgiftning hos barn som eventuelt får sykdommen. 

Anbefaling til foreldre som har diabetes

For foreldre med velregulert diabetes uten organkomplikasjoner, må det også være helt greit å la barna få komme tilbake i barnehage eller barneskole slik myndighetene anbefaler. Jenssen gir ellers samme råd som tidligere om å skille mellom dem med og uten tilleggssykdommer.

– Det er noe annet dersom man har både diabetes og annen organsykdom, som hjertesykdom, nyresvikt eller lungesykdom. Disse foreldrene bør vurdere å holde sine barn hjemme fra barnehage eller skole. Jeg vil anbefale at de konfererer med sin lege om det, siden det her må gjøres individuelle vurderinger, sier Jenssen.

 

Dette sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet:

Jeg forstår godt at det nå brer seg usikkerhet og mange nye spørsmål dukker blant de med diabetes. Vi går inn i en ny situasjon etter påske. Når andre etter hvert er tilbake på jobb, barnehage og skole. Hva med risikogruppene?

Diabetesforbundet har sett at dette ville komme. Vi har allerede tatt saken opp med Diabetesforbundets medisinske eksperter. Våre diabetesråd er nå ikke like for alle med diabetes. Nå må vi skille mellom barn, voksne og eldre, mellom de som har en velregulert diabetes og de som har komplikasjoner og andre sykdommer. Det er ulik risiko for alvorlig forløp av koronasykdom for deg med diabetes avhengig av mange faktorer. Det vil derfor være avgjørende for hvilke råd vi gir. Barn og unge under 25 år med godt regulert diabetes, kan gå i barnehage og på skolen. 

Diabeteslinjen er åpen hele påsken. Vi svarer på Facebook, og du vil finne oppdatert informasjon på diabetes.no. Du kan spørre oss og råd, men hvis du etter det er usikker på ditt risikonivå, er mitt råd at du ringer legen din.

Norge har gått sammen om en felles dugnad for å begrense smittespredningen. Alle har fokusert på dette, vi har stått sammen. Det har vært godt for oss alle, og særlig personer i risikogruppene, å kjenne på dette fellesskapet.

Men hva skjer når fellesdugnaden er over? For de med høy risiko for alvorlig sykdom, vil rådene om å være mest mulig hjemme fortsette.

Diabetesforbundet vil framover ta nye initiativ for å bedre egenbehandlingen av diabetes og motvirke negative effekter av ensomhet og isolasjon.