Først insulin, nå metformin:

Rasjonerer blodsukkersenkende type 2-medisin

For å forebygge mangel innfører Legemiddelverket rasjonering for å sikre at alle pasienter får de medisinene de trenger. ─ Det er bra at myndighetene setter inn føre-var tiltak, sier Diabetesforbundets generalsekretær Bjørnar Allgot.

Rasjonering iverksettes umiddelbart og gjelder fra lørdag 14. mars kl. 16.00. Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret.

Foto: Diabetesforbundet

Send sidens lenke til en venn

Koronaråd- og kunnskap endrer seg raskt. Artikkelen kan inneholde utdatert informasjon. Besøk diabetes.no/nyheter for å lese de nyeste artiklene, og finn informasjon på vår samleside Her finner du svar om diabetes og koronavirus

Ifølge Legemiddelverket er det er meldt om hamstring av diabetesmedisinen metformin. Reduserte forsyninger kombinert med stort salg gjør at noen apotek har gått midlertidig tomme for metformin.

I en pressemelding skriver Legemiddelverket følgende:

«Rasjonering er et tiltak for å styre utleveringen av dette legemidlet slik at alle pasienter som trenger metformin får det de skal ha. 

Rasjonering iverksettes umiddelbart og gjelder fra lørdag 14. mars kl. 16.00. Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er bedret.

Dette betyr at apotekene ikke skal utlevere metformin for mer enn én måneds forbruk av gangen.

Rasjonering gjelder for enkeltpasienter og ikke for helseinstitusjoner».

Apotekene skal inntil videre utlevere metformin slik:

  • Pasienter som bruker metformin 1 gang daglig skal få maks. 30 tabletter.
  • Pasienter som bruker metformin 2 ganger daglig skal få maks. 60 tabletter.
  • Pasienter som bruker metformin 3 ganger daglig skal få maks. 100 tabletter (dvs. en pakning på 100 tabl.)

Generalsekretæren i Diabetesforbundet mener det er bra at Legemiddelverket nå setter inn føre-var tiltak.

─ Slik sikrer vi at apotekene ikke går tomme for det blodsukkersenkende medikamentet metformin. På samme måte som ved insulinrasjonering, oppfordrer vi nå alle til å vise solidaritet med hverandre og overholde kriteriene, slik at det blir nok til alle som trenger det, sier Allgot.

─ Diabetesforbundet følger situasjonen svært nøye, og vil komme med oppdaterte anbefalinger dersom det blir nødvendig, legger han til.

Legemiddelverket har brukt samme grep for å forhindre hamstring av insulin. 

Diabetesforbundet har spurt Legemiddelverket om den generelle situasjonen for legemidler.