Legemiddelverket svarer:

Hvordan står det til med legemidler – har vi grunn til å uroe oss?

Diabetesforbundet har fått svar fra Legemiddelverket om hvordan situasjonen faktisk er i Norge.

Av Linda Markham

Foto: Diabetesforbundet

Send sidens lenke til en venn

Denne artikkelen ble publisert i starten av koronapandemien. Besøk diabetes.no/nyheter for å lese de nyeste artiklene.

Hvordan er forsyningssituasjonen for metformin, og hvordan vil denne kunne endre seg framover?  

Reduserte forsyninger kombinert med stort salg gjør at noen apotek har gått midlertidig tomme for metformin.  Allerede før covid-19 epidemien var forsyningssituasjonen for metformin ustabil. Det er derfor spesielt viktig at pasienter ikke hamstrer diabetesmedisinen.  For å forebygge mangel innfører Legemiddelverket rasjonering (lørdag kl. 16.00) for å sikre at alle pasienter får det de trenger.  

Hvordan er forsyningssituasjonen for andre blodsukkersenkende legemidler (med unntak av insulin), og hvordan vil denne kunne endre seg framover?  

Forsyningssituasjonen for de nye blodsukkersenkende medisinene er stabil. De fleste produseres i vestlige land. Vi antar at forsyningssituasjonen vil være stabil. Det som kan utløse mangel er økt forbruk, hamstring og eksportrestriksjoner fra andre land.  

 

Hvordan er forsyningssituasjonen på andre blodtrykksenkende og lipidsenkende legemidler, og hvordan vil denne kunne endre seg framover?  

Forsyningssituasjonen er foreløpig stabil. Her har vi mange produkter på markedet og det er mange ulike produsenter som leverer til Norge. Vi bedømmer derfor risikoen for alvorlige mangler som mindre sannsynlig. Det som kan utløse mangel er økt forbruk, hamstring og eksportrestriksjoner fra andre land.  

For eldre generiske legemidler kan korona-situasjonen påvirke forsyningen fordi noe av råstoffproduksjonen og produksjon foregår i land som Kina og India. Produksjonsproblemer der kan derfor få konsekvenser for legemiddelforsyningen i mange land  

 

Dersom mange land stenger sine grenser, hvordan vil det påvirke forsyningskjeden for legemidler?  

Selv om land nå stenger sine grenser for reisende, sørger de fortsatt for at nødvendige varer kan importeres og eksporteres, slik som mat og medisiner.  

  

Hvordan jobber norske legemiddelmyndigheter for å sikre at norske pasienter får de medisinene de trenger?  

Myndighetene arbeider nå for å øke beredskapslagrene for en rekke legemidler. Helsemyndighetene følger situasjonen nøye og har fortløpende dialog med grossister og apotek om lagersituasjonen. Legemiddelverket har mulighet til å forby eksport og innføre rasjonering av legemidler. Dette er viktige virkemidler for å motvirke hamstring og ivareta norske pasienter når det er fare for mangel på bestemte legemidler.   

  

Hvilke råd har dere til pasienter som opplever å ikke få tak i nødvendige legemidler fra apotek?  

Helsemyndighetene er spesielt opptatt av at vi ikke skal få mangel på insulin.  

Hvis ditt apotek ikke har den medisinen du bruker, skal de i løpet av kort tid skaffe medisinen fra grossist. Det er viktig at alle følger våre råd om å ikke hamstre. Vis solidaritet slik at alle får den medisinen de trenger. Følg råd fra legen og apoteket.