Mange med diabetes må jobbe:

Diabetesforbundet vil ha unntak for sykmeldingsregler under koronaepidemien

– Vi ber om at det åpnes for muligheten til å sykmelde dem med forhøyet risiko for alvorlig koronasykdom, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet. Han ber samtidig om at arbeidsgivere får klare råd om tilrettelegging.

Av Ingvild Eilertsen

JOBB: Mange må jobbe tross koronafaren, spesielt i helsevesenet. Flere med diabetes er blant dem som må jobbe.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Koronaråd- og kunnskap endrer seg raskt. Artikkelen kan inneholde utdatert informasjon. Besøk diabetes.no/nyheter for å lese de nyeste artiklene, og finn informasjon på vår samleside Her finner du svar om diabetes og koronavirus

Skoler og barnehager er stengt. Folk blir oppfordret til å ha hjemmekontor, til og med hvis de bare har svake symptomer på forkjølelse. 

Men 15 yrkesgrupper er unntatt de generelle reglene. De skal kunne få et tilbud til barna sine og gå på jobb. Det har myndighetene bestemt. Dermed er det flere med diabetes som blir kalt inn på jobb, blant annet helsepersonell.

– Diabetes som diagnose gir ikke i seg selv rett til å være borte fra jobb, selv om personer med diabetes tilhører en risikogruppe, forklarer Gry Lillejordet. Diabetessykepleieren har svart dette til mange med diabetes som har ringt og skrevet inn til Diabeteslinjen.

Ber om unntak

Nå ber Diabetesforbundet om at Helsedirektoratet kommer på banen og vurderer situasjonen til enkelte med diabetes.

– Vi ber om at det åpnes for sykmelding av dem med diabetes som har forhøyet risiko. Vi mener at dette kan avgjøres individuelt etter vurdering av hver enkelt fastlege, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.

Han understreker at Diabetesforbundet ikke ber om sykmelding av alle med diabetes.

– Mange er unge, friske og har velregulert diabetes. Mange kan ha hjemmekontor. Men det er klart at risikoen for alvorlig koronasykdom øker med både alder og eventuelle tilleggssykdommer. Disse burde kanskje ikke være på jobb ute i samfunnet. Egenmelding er ingen god løsning. Vi må finne andre tiltak for å beskytte dem som har størst risiko, sier Allgot.

Han ber samtidig om at myndighetene gir klare råd til arbeidsgivere om tilrettelegging for dem som er i risikogruppene.

Folkehelseinstituttet har så langt kommet med råd til helsepersonell i risikogruppene. Rådene sier at personer i risikogruppene helst ikke bør ha nærkontakt med mistenkt smittede. Utdanningsforbundet har kommet med egne råd, der de oppfordrer til hjemmekontor og ber om særskilt skjerming av dem som er i risikogruppene.

Få svar på spørsmål om korona her

 

Myndighetene har kommet med generelle råd til arbeidsgivere om fleksibiltet og hjemmekontor, men ingen særskilte råd om tilrettelegging for risikogrupper.

– De som er i risikogruppene må selv be arbeidsgiver om tilrettelegging. Jobber du på bensinstasjon? Da kan du kanskje slippe kundekontakt. Er du i helsevesenet bør du kanskje ikke ha noen direkte kontakt med pasienter. Vi oppfordrer arbeidsgivere om å strekke seg langt for å tilrettelegge for dem med forhøyet risiko, sier Allgot.

3 klare råd om diabetes og jobb

Vi er i kontakt med Helsedirektoratet om denne saken. I mellomtiden har vi disse rådene til deg med diabetes:

 

Rådet fra myndighetene er klart: Bli hjemme hvis du ikke er helt i form. Henvis til rådene og be om sykmelding. Ring legen din, ikke møt opp.

Snakk med arbeidsgiveren din: Dersom du har forhøyet risiko for alvorlig sykdom, vær tydelig på hvilken helse du har og hvorfor du har behov for hjemmekontor eller spesiell tilrettelegging. 

Snakk med legen din: Selv om legen  ikke kan sykmelde deg, kan legen være en rådgiver og hjelpe deg med å forklare situasjonen dersom du ikke blir enig med arbeidsgiver. Be gjerne om et skriv som forklarer din helsesituasjon.

 

Kan ikke sykmelde for å unngå sykdom

Lovverket åpner i utgangspunktet ikke for å sykmelde personer med diabetes som samtidig har forhøyet risiko for alvorlig sykdom. Diabetes er riktignok definert som en risikofaktor, men risikoen er ikke like stor for hele gruppen, poengterer myndighetene

Du som har velregulert diabetes uten komplikasjoner, har trolig ingen økt risiko for alvorlig forløp av sykdommen.

Med «alvorlig forløp» menes sykdom som fører til at du må legges inn på sykehus.

– Ifølge Lov om folketrygd, kan ikke leger sykmelde personer uten at de har funksjonsnedsettende sykdom. De kan altså ikke sykmelde for å unngå sykdom overført fra andre, bare dersom pasienten selv har sykdom, sier Diabetesforbundets medisinske rådgiver Trond Geir Jenssen, overlege og professor ved OUS Rikshospitalet. 

Her har NAV beskrevet reglene for sykmeldinger ved koronavirus.

Annerledes ved andre sykdommer

For dem som har lidelser i tillegg til diabetes, virker det mer risikabelt å jobbe. Kroniske sykdommer som hjerte-kar-lidelser, nyresvikt, høyt blodtrykk, kols og astma kan gi deg økt risiko for alvorlig forløp. Da har du gode grunner til å be om hjemmekontor. Men legen har fortsatt ikke rett til å sykmelde deg.

Er du syk, er derimot rådet klart: Hold deg hjemme!

– I dagens situasjon har leger fått anledning til å sykemelde via telefonkontakt, uten fysisk oppmøte av pasienten, dersom det er mistanke om korona-sykdom, sier Trond Geir Jenssen.

Dette er de 15 yrkesgruppene som er unntatt fra reglene:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

  Myndighetene jobber med å konkretiser hvilke jobber som ligger innenfor disse yrkesgruppene.

Du finner alltid oppdatert informasjon om koronavirus på helsenorge.no og telefontjenesten 815 55 015 (hverdager 08-18 og helger 10-16).

For spørsmål om diabetes og koronavirus: 
Kontakt Diabeteslinjen på nett eller på telefon 815 21 948 hverdager 9-19, lørdager og søndager 10-18 (utvidet tilbud)