Mange ringer Diabeteslinjen og spør:

Bør jeg frykte koronaviruset?

Koronaviruset er kommet til Norge, og vi får mange spørsmål. Du har trolig ingen større risiko for å bli smittet fordi du har diabetes. Men for noen vil sykdommen være mer alvorlig.

Av Ingvild Eilertsen

VIRUS: Bildet viser en illustrasjon av koronaviruset – også kalt wuhanviruset og SARS-CoV-2.

Foto: Alissa Eckert / Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (CDC)

Send sidens lenke til en venn

Denne artikkelen ble publisert i starten av koronapandemien. Besøk diabetes.no/nyheter for å lese de nyeste artiklene.

 – Det største problemet hvis du blir syk, er at det kan bli vanskeligere å regulere blodsukkeret, sier diabetessykepleier Ann-Merethe Mannvik i Diabetesforbundet.

Hun har betjent veiledningstilbudet Diabeteslinjen de siste dagene, og har fått flere spørsmål, både på telefon, e-post og sosiale medier. 

– Ha lav terskel for å kontakte lege

Flere er bekymret, fordi personer med diabetes er definert å tilhøre risikogruppa. Er det verre for oss med diabetes å få viruset, spør de som ringer oss. 

Svaret er som regel ja. Siden infeksjoner kan føre til problemer med blodsukkerkontrollen, blir personer med diabetes ofte ekstra belastet.

– Derfor anbefaler vi at folk skal ha lav terskel for å kontakte helsevesenet. Ring legevakten hvis du føler deg veldig dårlig. Ellers anbefaler vi alle å følge de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet, sier Mannvik. 

Vanskelig å regulere diabetesen

– Jeg mener bestemt at man ikke skal overdrive risikoen, sier Trond Geir Jenssen. Han er overlege ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, professor ved Universitetet i Oslo, og er medisinsk medarbeider for Diabetesforbundet.

– Når du har diabetes, vil utfordringen med å regulere diabetesen bli større. Slik er det også med influensa og gjelder spesielt de med diabetes type 1. Det er årsaken til at vi alltid anbefaler folk med diabetes å vaksinere seg mot influensa. Men vi har foreløpig ingen kunnskap om at koronavirus er en mer vanskelig eller alvorlig sykdom for dem med diabetes enn influensa. Det har vi så langt ikke holdepunkter for å si, sier Jenssen.

Han understreker likevel at dette er en sykdom i utvikling, og at fakta endrer seg fra dag til dag.

Farligere eller ikke?

Er du ung og frisk ellers, bør du neppe frykte dette viruset særlig mer enn et influensavirus, mener Jenssen. Nye tall som det refereres til, også av Verdens helseorganisasjon (WHO), tyder på liten økt risiko hos de yngre: Folk under 50 år er estimert å ha 0,4 prosent risiko for å dø i forbindelse med sykdommen. For vanlig influensa er tallet 0,1 prosent.

Men som med influensa, er risikoen alltid større for dem som har svekket immunsystem eller andre sykdommer, opplyser legen.

– Det er kjent at viruset kan gi alvorligere sykdom hos dem som har kjent organsykdom fra før. Det kan for eksempel være alvorlig nyresvikt, hjertesvikt, kols eller kreft, sier Jenssen.

Større risiko for noen 

Det rapporteres også om økt risiko hos dem som har høyt blodtrykk eller diabetes. Men det kan være at denne risikoen egentlig skyldes annen sykdom, påpeker legen.

– Det kan dreie seg om hjerte- og nyresykdom, som er en følge av høyt blodtrykk eller diabetes. Denne risikoen ser vi gjerne blant de eldre, sier Jenssen.

Det samme gjelder faren for smitte. Personer med diabetes er trolig ikke mye mer utsatt for å smittes enn andre, så fremt de ikke har betydelig svekket immunsystem på grunn av visse krefttyper eller bruk av immundempende legemidler.

Korona er en luftveisinfeksjon som hovedsakelig spres gjennom dråpesmitte. Derfor er hygiene viktig for å hindre spredning. De viktigste rådene er ganske enkelt å være nøye med håndhygienen, unngå å hoste eller nyse på andre, og å unngå steder der du vet at det er smitte.

Har du spørsmål om koronaviruset? 

Folkehelseinstituttet har opprettet en informasjonstelefon for publikum: 815 55 015.  De oppfordrer folk om å bruke dette nummeret. Ingen bør ringe AMK-sentralen dersom de mistenker smitte eller søker informasjon. 

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen eller legevakten: 116 117

Vi følger utviklingen og oppdaterer fortløpende. 

Her kan du lese mer om koronaviruset:

Vi anbefaler at du følger med på nettsidene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å vite hvordan du skal håndtere mistanke om smitte. Der finner du også informasjon om spredning av smitten, med tanke på om du eventuelt skal ut på reise.

Flere er bekymret for høyt dødelighetstall

Diabetesforbundet er blitt kontaktet av flere som spør oss om risikoen for dødelighet. De har sett tallene fra en nylig studie publisert på nettstedet Jamanetwork, via Bergens Tidende. Her står det at personer med diabetes har 7,3 prosent høyere dødsrisiko enn andre.

Vi kontaktet Folkehelseinstituttet (FHI) for å få deres vurdering av tallene. Svaret til FHI kan du lese i denne artikkelen

Grunnen til at vi ikke har referert til disse tallene, er at det er uklart om den høyere dødeligheten det her vises til, gjelder de med diabetes samlet som gruppe – eller om det gjelder eldre personer med diabetes, og personer med eventuelle tilleggssykdommer. I tillegg er det viktig å være obs på at dette gjelder personer i Kina. Det er stor forskjell på den allmenne helsetilstanden til en 80-åring i Kina og en 80-åring i Norge. Det er også ulikheter når det gjelder behandlingen av diabetes. Det er derfor ikke gitt at disse tallene uten videre kan overføres til Norge.

Fakta om koronaviruset

  • Per 12. mars 2020 hadde 621 personer i Norge testet positivt på koronaviruset. Antall smittede øker kraftig fra dag til dag.
  • Det finnes ennå ingen vaksine mot det nyoppdagede viruset.
  • Et utbrudd startet i byen Wuhan i Kina i desember 2019. I starten ble det derfor kalt wuhanviruset.
  • Siden ble det oppdaget at viruset tilhører coronafamilien. Kjente sykdommer fra andre coronaviruser er MERS og SARS. Det formelle navnet på denne sykdommen er COVID-19, mens viruset formelt kalles SARS-CoV-2.
  • Viruset gir luftveisinfeksjon. De fleste blir mildt angrepet, men noen får lungebetennelse og noen få får akutt lungesviktsyndrom. 
  • 4718 personer er til nå døde av sykdommen (12. mars). Totalt er nærere 128 000 personer smittet i 116 land. Italia er hardest rammet etter Kina, med over 12 000 smittede.

Kilder: Folkehelseinstituttet, WHO og Johns Hopkins University