Systemet oppdateres utover høsten:

Slik blir din nye Tandem t:slim

Bruker du insulinpumpen Tandem t:slim X2? Da bør du gjøre deg kjent med denne oppdateringen.

Av Ingvild Eilertsen

OPPDATERING: Bruker du insulinpumpen t:slim X2, skal du nå få et oppdatert system med bedre teknologi. Bildet er av en Control-IQ pumpeskjerm. Teknologien Control-IQ skal bli tilgjengelig i løpet av høsten.

Foto: Produsenten

Send sidens lenke til en venn

Rubin Medical er selskapet som leverer insulinpumpen Tandem t:slim X2. Denne blir til vanlig brukt sammen med den kontinuerlige glukosemåleren (CGM) Dexcom G5.

Men nå skal G5 fases ut av markedet. Rubin har derfor søkt om, og fått godkjent, at denne blir byttet ut med den nye modellen Dexcom G6. Samtidig blir teknologien i Tandem t:slim X2 byttet ut.

Hvilke endringer?

For deg som bruker, innebærer utskiftingen følgende:

  • Innen utgangen av 2020 skal du få Dexcom G6
  • Du skal også få oppdatert teknologien i pumpesystemet ditt til Basal-IQ. Etter hvert får du videre oppdatert til den siste teknologien Control-IQ. Les mer om dette i avsnittet under.
  • Du skal ikke betale noe ekstra.
  • Utbyttingen skal skje fra nå og utover høsten. Rubin Medical er ansvarlig for planen om utbyttingen i samarbeid med helseforetakene.
  • Du blir kontaktet om byttet av Behandlingshjelpemidler/Sykehusapoteket. Så gjennomgår du en nettopplæring. Når du har gjort det, bestiller sykehuset oppdateringen og Dexcom G6 til deg. Du får en kode som skal gjøre det enkelt å oppdatere pumpesystemet. Behandlingshjelpemidler kan også velge å oppdatere på stedet lokalt dersom de ønsker det.

Hvordan er den nye teknologien?

Basal-IQ er navnet på en ny programvare som skal styre blodsukkerkontrollen og doseringen til pumpen på en smart måte. Ifølge Rubin Medical kan denne moderne teknologien forutse blodsukkernivået ditt 30 minutter frem i tid. Pumpen setter basaldoseringen på pause hvis teknologien forteller at blodsukkernivået vil synke til under 4,4 mmol/l, eller hvis sensoren viser 3,9 mmol/l eller lavere. Så starter doseringen igjen når blodsukkernivået begynner å stige igjen.

Control-IQ er en videre oppdatert teknologi som skal virke enda smartere enn Basal-IQ. Slik «hybrid closed-loop»-teknologi bruker algoritmer for å forutse og dosere for deg, slik at du i minst mulig grad må gjøre det selv. Control-IQ blir ikke tilgjengelig for brukerne før mot slutten av 2020.