Spørsmål og svar om sykmelding:

Hvem kan få sykmelding under koronapandemien?

Fra juni ble det mulig å sykmelde personer med økt risiko for koronasykdom. Men det gjelder ikke alle med diabetes.

Av Ingvild Eilertsen

JOBB: Samfunnet har åpner igjen. Mange har fortsatt hjemmekontor, men på flere arbeidsplasser må folk møte opp fysisk. Nå er det mulig å få sykmelding hvis du har forhøyet risiko og arbeidsgiver ikke kan legge til rette for deg.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

– Det må bli mulig å sykmelde dem med diabetes som har forhøyet risiko, sa generalsekretær Bjørnar Allgot i mars.

Da krevde Diabetesforbundet unntak fra regelverket. Ifølge loven er det nemlig ikke mulig å sykmelde personer fordi de kan bli syke.

Det skapte problemer under koronapandemien. Personer med diabetes var bekymret for å gå på jobb, for eksempel i helsevesenet og i butikk. Senere åpnet skoler og barnehager igjen. Flere lærere og barnehageansatte med diabetes lurte på om det er trygt for dem å jobbe.

Endring fra juni

I juni kom endringen. Da åpnet Nav for å sykmelde personer med forhøyet risiko for alvorlig koronasykdom (covid-19). Det vil si dem som har moderat eller høy risiko for alvorlig sykdom.

Diabetes i seg selv gir ikke nødvendigvis høy risiko. Alder og øvrig helse har mye å si for hvor høy risiko du har:

– Det er veldig positivt at legen nå kan ta individuelle hensyn til risiko for den enkelte pasient, og ikke bare følge generelle regler som gjelder for alle, sier Trond Geir Jenssen, overlege ved Oslo Universitetssykehus. Han er Diabetesforbundets medisiske rådgiver.

Nå kan legen vurdere hvert enkelt tilfelle for seg. Jenssen beskriver typiske personer som kan bli vurdert for sykmelding:

– Risikopersoner vil være de som er eldre enn 65 år med én tilleggssykdom, eller eldre enn 55 år med to tilleggssykdommer. Personer som får immundempende behandling – for eksempel etter organtransplantasjon – har høy risiko uansett alder, sier Jenssen.

 

Hvem kan få sykmelding?

Nav skriver at personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 kan ha rett på sykepenger i særskilte tilfeller.

Legene skal vurdere sykmelding ut fra en liste med kriterier:

  • Personen må ha moderat eller høy risiko for alvorlig sykdom 
  • Det må være gjort forsøk på å tilrettelegge arbeidet på en måte som skal redusere risikoen for smitte til et akseptabelt nivå.
  • Den som sykmelder må gjøre en konkret vurdering og alltid vurdere om det er mulig å tilrettelegge arbeidet.
  • Legen skal også legge vekt på den aktuelle smittespredningen i samfunnet og rådene fra helsemyndighetene.

Det siste punktet betyr ikke at det må være høy grad av smitte i hele Norge. Legen bør vurdere graden av smitte i nærområdet til pasienten som skal ha sykmeldingen, skriver Nav i en e-post.

Trond Geir Jenssen er enig i en slik vurdering.

– Jeg mener det er riktig å se på lokalsamfunnet personen lever i, og på den arbeidsplassen der personen skal arbeide. Slik sett vil smittetrykket variere fra sted til sted og over tid, sier Jenssen.

 

Hvem kan ikke få sykmelding?

Personer med lett forhøyet risiko får ikke sykmelding på grunn av fare for koronasmitte. Rådet fra Folkehelseinsituttet er at disse personenen får tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er mye smitte.

Pårørende til personer med økt risiko har heller ikke rett til sykmelding, presiserer Nav. De må i så fall selv ha forhøyet risiko, eller egen sykdom eller skade som gjør dem arbeidsuføre.

Les mer om jobb, tilrettelegging og sykmelding her: Ofte stilte spørsmål om korona og diabetes