Medisiner

Det finnes en lang rekke medisiner for behandling av diabetes. Alle med diabetes type 1 må ha insulin, og for diabetes type 2 finnes et 20-talls medikamenter med flere forskjellige virkningsmekanismer. Noen type 2-ere må også bruke insulin.

Foto: Diabetesforbundet

Send sidens lenke til en venn

Antidiabetika: Dette er fellesbetegtnnelsen på medikamenter mot diabetes, unntatt insulin (se under). Antidiabetika er tabletter eller injeksjoner som på ulike måter virker blodsukkersenkende:

Noen antidiabetika øker insulinproduksjonen i bukspyttkjertelen (Sulfonylurea/SU), andre bedrer virkningen av insulinet / reduserer insulinresistensen (Metformin), mens andre igjen øker utskillelsen av sukker i urinen (SLGT2-hemmere). Flere medikamenter virker på litt ulikt vis inn på tarmens håndtering av sukkerinntaket (GLP1-analoger og DPP4-hemmere). Metformin er som regel førstevalget i behandlingen av diabetes type 2, men ikke sjelden kombineres flere preparater for å oppnå ønsket blodsukkernivå. Noen av medisinene kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker / føling), enten alene eller i kombinasjon med andre blodsukkersenkende medisiner.

Insulin: Dette er det kroppen i større eller mindre grad mangler for å få transportert glukose (sukker) fra blodet over i alle kroppens celler, og for å regulere/hemme leverens produksjon av glukose. Hos type 1-ere har insulinproduksjonen stoppet helt opp, og insulin må derfor injiseres i stedet - gjennom penn eller pumpe. Insulin ødelegges i tarmen og kan derfor ikke tas gjennom munnen (oralt). Også noen med diabetes type 2 må begynne å bruke insulin, til tross for at de fortsatt har litt insulinproduksjon igjen. Her spiller insulinresistensen inn.

Det finnes en rekke insuliner på markedet, i et stort spenn fra hurtigvirkende (1/2-time) til langtidsvirkende (døgn), og mange har et "insulinregime" der disse to kombineres: langtidsvirkende i bunn og hurtigvirkende til måltider. En insulinpumpe inneholder bare hurtigvirkende, som i utgangspunktet gis en gang i timen. Med både penn og pumpe må mengden insulin hele tiden balanseres i forhold til matinntak, fysisk aktivitet og andre faktorer, med ett mål for øye: å ha minst mulig svingninger i blodsukkeret og holde det på et best mulig nivå, med tanke på både hypoglykemi (lavt blodsukker / føling), hyperglykemi (høyt blodsukker) og HbA1c (det såkalte langtidsblodsukkeret).

Andre medisiner: Diabetes henger ikke sjelden sammen med andre sykdommer og/eller medisinske tilstander. For mange med diabetes type 2 en sykdommen en del av det såkalte metabolske syndrom, der også høyt blodtrykk (hyperensjon) og forhøyede fettverdier i blodet (kolesterol/lipider) hører med. Da er det ofte aktuelt med blodtrykkssenkende medikamenter, som har flere ulike virkningsmekanismer, og med kolesterolsenkende medisin - ev også i kombinasjon med blodfortynnende, spesielt ved risiko for hjerte- og karsykdom.