MODY  (Maturity-Onset Diabetes of the Young) og nyfødtdiabetes

2–3 % av alle diabetestilfeller forårsakes av en feil i arveanlegg (mutasjon) i ett enkelt gen – og kalles derfor monogen diabetes. MODY er den vanligste formen for denne typen diabetes.

Send sidens lenke til en venn

MODY debuterer ofte i ungdomsårene og kan enten behandles med kost og blodsukkersenkende tabletter eller med insulin. Personer med MODY har evnen til å produsere store mengder insulin, men har en defekt glukosesensor i de insulinproduserende cellene, slik at de ikke slipper riktige mengder insulin ut i blodet ved behov.

Vi kjenner på nåværende tidspunkt til 13 forskellige MODY-typer. Hver type skyldes en endring (en mutation) i ét av fem gener. De kjente former for monogen diabetes er: MODY2 (mutation i CSK genet), MODY3 (mutation i HNF1A genet), MODY1 (mutation i HNF4A genet), MODY5 (mutation i HNF1B genet) og MODY10 (mutation i INS genet). MODY2 og MODY3 er de mest vanlige.

Nyfødtdiabetes (PNDM; permanent neonatal diabetes mellitus)
Diabetes som rammer nyfødte kan skyldes flere ulike gener (PNDM1-3). Professor Pål Rasmus Njølstad og hans forskningsguppe oppdaget at barn med nyfødtdiabetes på grunn av mutasjoner i genet KCNJ11 kan bytte insulininjeksjoner til sulfonylurea-tabletter, et gjennombrudd som har forandret klinisk praksis. Les mer på NRK.no (5.6.2018)

MODY er dominant arvelig og blir ofte feiltolket som diabetes type 1 eller 2. 

Se vår kilde mody.no for mer informasjon.