Svangerskapsdiabetes

Under svangerskapet må mors produksjon av insulin økes for at blodsukkeret skal holde seg på et normalt nivå. Skjer ikke det i tilstrekkelig grad, utvikles svangerskapsdiabetes.

Send sidens lenke til en venn

Det betyr at sukkernivået i blodet er høyere enn normalt. Ved avsluttet svangerskap vil insulinbehov og blodsukker vanligvis normalisere seg.

Du har økt risiko for svangerskapsdiabetes dersom:

 • du er over 25 år
 • du har foreldre eller søsken som har diabetes
 • du har opprinnelse fra land utenfor Europa
 • din fødselsevekt var enten under 2,7 kg eller over 4,1 kg
 • du tidligere har hatt svangerskapsdiabetes, eller fått påvist nedsatt glukosetoleranse før svangerskapet
 • du tidligere har mistet barn under svangerskapet eller født særlig store barn (over 4100 g)
 • du er overvektig (KMI>30 kg/m2), med stor vektøkning i yngre voksen alder, mellom svangerskap, og stor vektøkning i svangerskapet
 • du fikk påvist sukker i urinen (glukosuri) tidlig i svangerskapet
 • du har Polycystisk ovarialt syndrom (PCOS) eller andre tilstander med høy risiko for diabetes, som polycystic ovariesyndrome (PCOS), bruk av glucocorticoider, hypertensjon og det metabolske syndrom 

Diagnosen svangerskapsdiabetes stilles ved minst én verdi i angitte områder etter glukosebelastning (uansett tidspunkt i svangerskapet):

 • Fastende glucose: 5,3-6,9 mmol/l 
 • 2 timers glukose: 9,0-11,0 mmol/l

Gravide med økt risiko for svangerskapsdiabetes bør få tilbud om glukosebelastningstest mellom svangerskapsuke 24 og 28. 

Ved diagnosen svangerskapsdiabetes anbefales det umiddelbar henvisning til poliklinikk som behandler kvinner med diabetes i svangerskap. Behandling av gravide med diabetes er en spesialistoppgave.

Klikk her for mer informasjon om behandling av svangerskapsdiabetes 

For deg som har hatt svangerskapsdiabetes foreslås det at HbA1c måles 4 måneder etter fødsel og deretter årlig og før ev. nytt svangerskap.Ved påvist svangerskapsdiabetes, har du betydelig økt risiko for utvikling av diabetes type 2 senere i livet. Ved å unngå overvekt og være fysisk aktiv vil denne risikoen reduseres. Det viktigste du kan gjøre for å forebygge svangerskapsdiabetes er å passe vekten før du blir gravid, samt unngå å legge for mye på deg under svangerskapet. Klikk her for mer info om behandling etter svangerskapsdiabetes.

Du som allerede har kjent diabetes før svangerskapet finner mer informasjon her.