Verdens diabetesdag og sykepleiernes år

  • Året 2020 er erklært av Verdens helseorganisasjon for å være sykepleiernes og jordmødrenes år.
  • På Verdens diabetesdag 14. november markerer vi hva sykepleiere betyr i behandlingen av diabetes. 
  • Diabetesforbundet og Norsk sykepleierforbund samarbeider på flere områder, både praktisk, for eksempel med informasjon og arrangementer, og politisk, med å påvirke i saker der vi har felles interesser.
  • Verdens diabetesdag ble en offisiell FN-dag i 2007, og gir global oppmerksomhet til diabetes, spesielt til forebygging og bevisstgjøring rundt sykdommen. Les mer om Verdens diabetesdag her

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Diabetesforbundet, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

I mange år har de to forbundene samarbeidet tett, og i år blir den gode tonen spesielt tydelig på Verdens diabetesdag 14. november. Året 2020 er nemlig sykepleiernes år.

Lill Sverresdatter Larsen skal være med på feiringen og motta heder og ære under den digitale markeringen.

Les mer om markeringen av Verdens diabetesdag og meld deg på her 

– Kan se helheten

Sykepleierne spiller en viktig rolle for mange med diabetes. Men det er også mange med diabetes type 2 som bare forholder seg til fastlegene. De møter aldri en sykepleier. Det er synd, mener Sverresdatter Larsen.

– Min far har diabetes type 2. Da han endelig fikk komme til sykehus og fikk en diabetessykepleier, var det en positiv endring for ham. Han får årlige kontroller, og sykepleieren har ringt ham under covid-19-pandemien for å høre hvordan han kan hjelpe ham. Sykepleieren følger ham også opp med råd om kosthold og aktivitet. Dette er et typisk eksempel på hva en sykepleier kan være for en diabetespasient – en trygghet og en som ser helheten, sier Sverresdatter Larsen.

Har tro på teams

Nettopp derfor framsnakker hun såkalte primærhelseteams. Ni kommuner er for tiden med et i et pilotprosjekt med denne ordningen. Her jobber fastleger, sykepleiere og helsesekretærer sammen i et team. Tanken er at det skal gi pasientene et mer helhetlig tilbud.

– I et primærhelseteam kan fastlegen konsentrere seg om det medisinske, mens sykepleieren kan ha et sykepleierfokus på pasienten og jobbe mer helhetlig. Sykepleieren kan følge opp øyehelse og andre kontroller for å forebygge senkomplikasjoner, og hjelpe med motivasjon og endring av levevaner, forklarer Sverresdatter Larsen.

Kunnskap og støtte

Også politisk rådgiver Thale Solli Kvernberg i Diabetesforbundet har tro på primærhelseteams.

– Vi tenker at sykepleiere her kan spille en viktig rolle i avlaste fastleger, og være eksperter på teknisk utstyr eller andre områder de er spesialisert på, sier hun. 

Kvernberg setter også pris på det tette samarbeidet med NSF, og understreker hvor viktig sykepleiere er for personer med diabetes.

– Har du diabetes, er du jo på mange måter din egen behandler. Men du trenger en trygghet og støtte, en som har tid til å lytte og veilede. Derfor samarbeider vi med NSF om å understreke behovet for flere sykepleiere i primærhelsetjenesten, og for at flere med diabetes må få anledning til å snakke med en sykepleier!