Diabetesforbundet har fått klare medisinske råd: Vi kan ikke samle personer med førhøyet risiko så lenge vi har en koronapandemi.
 
Derfor forlenger vi avgjørelsen om å unngå fysiske arrangementer i regi av Diabetesforbundet fram til sommeren 2021. Samtidig skrenker vi igjen inn på arrangementet for dem under 18 år. Med dagens smittesituasjon mener vi at det er fornuftig. 
 
 

Mange gode digitale tilbud

Tross pandemien har vi faktisk aldri før vært så synlige og kommunisert med så mange som nå. Mange bruker de digitale tilbudene våre. Webinarene våre med ulike tema har til sammen hatt over 1000 deltagere, og vi har tilbudt telefon- og videoveiledning med psykologer for første gang. Vi har satset sterkt på trening på nett, og har mange tilbud. Vi er også glade for at så mange av dere engasjerer dere og sender oss meldinger via sosiale medier som Facebook.
 
Dere har kanskje lagt merke til at vi har lansert nye og ryddigere nettsider, med masse god informasjon? Snart lanserer vi også våre første nettkurs
 

Vi tenker også ikke-digitalt

Ikke alle kan eller ønsker å bruke digitale tilbud, og det tar vi høyde for. I perioder har vi hatt utvidet åpningstid på Diabeteslinjen, som i starten av pandemien fikk mange henvendelser.
 
Dialogsenteret vårt har ringt og tilbudt sin hjelp til mange, og vi har dessuten arrangert en ringedugnad, der vi tar kontakt med medlemmer for å spørre om de trenger oss. I disse dager sender vi også ut et brev til medlemmer vi ikke har e-postadresse til.
 
Til slutt vil vi gjerne framheve bladet Diabetes, som fortsatt er vårt mest populære medlemstilbud.
 

Slik vurderer de medisinske rådgiverne situasjonen:

medeks.jpg 
Trond Geir Jenssen og Torild Skrivarhaug har rådgitt Diabetesforbundet om arrangementer.
 
Professor og overlege Trond Geir Jenssen er medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet. Han er tydelig i sin oppfordring om å unngå fysiske arrangementer for voksne. Dette begrunner han slik:
 
– Diabetes er fortsatt en av de viktigste risikofaktorene for alvorlig forløp og død ved korona-sykdom, spesielt hos de eldre enn 50 år. Sjansen for smitte er størst på offentlige møteplasser og offentlig transport, sier Jenssen.

Må vente på vaksine

Han anser at vi ikke kan vente å oppnå flokkimmunitet med vaksinering før tidligst til sommeren.
 
– Helsedirektoratet antar at Norge kan starte med vaksinering i april 2021. Noen av vaksinene må gis to ganger før de er effektive. Det mest sannsynlige er at mange har fått vaksinene innen sommeren 2021, slik at vi på den tiden kanskje har flokkimmunitet. Da kan vi også regne med å gjenoppta normal aktivitet i samfunnet, inklusive vanlige møter, forklarer Jenssen.

Bekymret for barna

Torild Skrivarhaug er barnelege og leder av Barnediabetesregisteret. Hun understreker hvor viktig det er å unngå for høyt press på sykehusene:
 
– Barn med diabetes har ingen økt risiko for å bli smittet av covid-19, og de har ingen økt risiko for å bli mer syk enn andre barn som smittes, understreker Skrivarhaug.
 
Hun er derimot bekymret for faren for syreforgiftning. Under pandemien har flere barn utviklet syreforgiftning fordi de ikke får behandlingen de trenger.
 
– Det er en potensielt livstruende tilstand, som i moderat og alvorlig form trenger behandling på en intensivavdeling. Derfor er barn og ungdom med diabetes type 1 godt tjent med at smittenivået er så lavt som mulig. For å klare dette må vi følge til enhver tid gjeldende retningslinjer om å holde avstand, vaske hender og ha få kontakter, sier Skrivarhaug.
 
På bakgrunn av dette anbefales det heller ikke samlinger for barn og unge i tiden fram mot sommeren 2021.