I forslaget til statsbudsjett 2021 foreslår regjeringen å slå sammen dagens to egenandelstak. Dersom forslaget blir vedtatt, betyr det at du nå må betale egenandel på 3183 kroner før du får frikort. I år har egenandelstak 1 vært på 2460 kroner og egenandelstak 2 vært på 2176. 

Egenandelstak 2 gjelder eksempelvis for fysioterapi og tannsykdommer. Les om egenandelstakene her. 


− Regjeringen vil la noen syke ta regningen for andre som er syke. Det er usolidarisk og uholdbart, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

Vil protestere mot forslaget

De fleste med diabetes har hittil havnet inn under egenandelstak 1 som omfatter utgifter til lege, psykolog, sykehusbehandling, laboratorier, røntgen og medisiner på blå resept. Dersom regjeringen får det som den vil, innebærer det at disse vil måtte betale omlag 25 prosent mer enn tidligere før de når frikortgrensen. De som når både egenandelstak 1 og 2, vil spare cirka 1400 kroner på den nye ordningen.


− Det er fint at de med høyest egenandel skal betale mindre, men det må ikke gå på bekostning av andre med store utgifter til helse. Dette kommer vi til å si tydelig fra om i vårt svar til regjeringen, fortsetter Allgot.

− For mange er dette ubetydelig, men for de som har minst vil dette merkes på lommeboka. Det kan ikke være sånn at man blir straffet økonomisk for å ha en kronisk sykdom.


Avgiften på alkoholfrie drikkevarer med lite sukker kuttes

Det gledelige med forslaget til neste års statsbudsjett er at støtten til å drive viktige tilbud i Diabetesforbundet videreføres. Det samme gjelder midlene til Nasjonal diabetesplan.


− Heldigvis ser regjeringen verdien av arbeidet vi gjør med Diabeteslinjen, motivasjonsgrupper og informasjon tilpasset personer med innvandrerbakgrunn. Dette er viktige tilbud for personer med diabetes og vi vil fortsette å jobbe for å gjøre disse tilbudene enda bedre, sier Allgot.


Generalsekretæren trekker også frem kutt i avgiften på drikkevarer som er sukkerfrie eller har lavt sukkerinnhold som et positivt tiltak.


Burde satset mer på folkehelse

− Vi har jobbet hardt for å stanse Høyres forslag om et generelt kutt i sukkeravgiften, og hele tiden argumentert for at avgiften må bli mer treffsikker. Dette forslaget er et skritt i riktig retning. Nå bør drikkevareindustrien ha gode grunner til å redusere sukkerinnholdet i sine produkter.

Diabetesforbundet er likevel skuffet over at det ikke er flere tiltak for å styrke folkehelsen.

− Det er synd at ikke regjeringen velger å bruke flere ting i verktøykassa. Koronapandemien har vist tydelig at folkehelsearbeid er viktigere enn noensinne. Likevel er det få konkrete tiltak som kan gjøre det enklere for folk å velge sunne alternativer eller være mer i bevegelse, sier Allgot.

Her kan du lese mer om Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2021.