Sindre Lee-Ødegård er vinner av hovedprisen, Diabetesforbundets forskningspris, som går til forskere under 46 år. Han er lege i indremedisin ved Kongsvinger sykehus og har tidligere vært forsker ved avdeling for transplantasjonsmedisin, Universitetet i Oslo.

– Jeg er svært takknemlig og ydmyk over å ha fått denne prisen. Jeg ser ikke på prisen som bare til meg, men også til mine kollegaer, sier Lee-Ødegård.

Prisvinneren retter en stor takk til kollegaene i «Diabetes type 2»-gruppen ved Oslo Universitetssykehus ledet av Kåre I. Birkeland, institutt for fysisk prestasjonsevne ved Norges Idrettshøgskole, og kollegaer i forskningsgruppen til Christian A. Drevon ved Universitetet i Oslo.

– Vi har hatt et unikt samarbeid hvor mange kreative hjerner sammen har klart å gjøre en rekke forskningsfunn som har satt oss på verdenskartet innen miljøet. Jeg er takknemlig for å være en del av denne reisen. Denne prisen ser jeg også på som en stor anerkjennelse av arbeidet vårt, sier Sindre Lee-Ødegård.

Sitat

Kanskje klarer vi å lage en «treningspille» av noen av disse stoffene?

Sindre Lee-Ødegård

Insulinresistens ved diabetes type 2

Lee-Ødegård får prisen for sin forskning på hvordan fysisk aktivitet motvirker insulinresistens ved diabetes type 2.

– At trening er god medisin mot insulinresistens, er godt kjent. Hvorfor trening er så effektivt, vet vi mindre om, forteller han.

– Noen av funnene våre indikerte at treningen økte insulinfølsomhet langt mer enn noe medikament kan gjøre. Dette var blant annet relatert til redusert mengde organfett i særlig lever, mindre lavgradig betennelse i fettvevet og mer muskelmasse sammen med mer aktiv og effektiv muskel. Vi har også identifisert en myriade av cytokiner (små signalmolekyler) som ble sendt ut av muskel- og fettvev etter trening og kan forklare mange av de positive effektene av trening. Kanskje klarer vi å lage en «treningspille» av noen av disse stoffene?

Sindre Lee-Ødegård mener det er behov for mer forskning på forebygging av diabetes type 2.

– Vi ser jo en stor økning innen diabetes type 2 i den vestlige verden, og selv om mye penger bevilges til studier på medikamentelle behandlinger, blir langt mindre penger bevilget til forskning på forebygging og effekten av fysisk aktivitet. Studien vår belyser at trening fører til langt bedre effekter på insulinfølsomhet enn noen kjent medisin, og uten bivirkninger. Jeg håper på økt forskningsfokus  i fremtiden, avslutter han.

Forskning er tema på Verdens diabetesdag 

14. november markeres Verdens diabetesdag, og i 2021 er forskning tema.

Les mer →

Pris for barneforskning

Lars Christian Stene er vinner av Diabetesforbundets nyetablerte pris for barneforskning. Prisen er på 50.000 kroner.

– Dette var en veldig hyggelig overraskelse. Selv om årets pris er ny, har jeg sett at lignende priser fra Diabetesforbundet henger veldig høyt, sier Stene, som er seniorforsker ved avdeling for kroniske sykdommer ved Folkehelseinstituttet (FHI). Han er også sentral i arbeidet i Oslo diabetes forskningssenter.

Stene får prisen for sin forskning på årsakene til diabetes type 1 hos barn.

Sitat

Vi har bidratt til å avkrefte mange hypoteser.

Lars Christian Stene

– I de senere år har det blir mer og mer klart at sykdomsprosessen i mange tilfeller starter med utvikling av autoantistoffer som kan måles i blodet tidlig i livet, typisk før fem års alder, mens klinisk sykdom med typiske symptomer på for høyt blodsukker (tørste, hyppig vannlating og slapphet) kan oppstå flere år senere. Det gir oss noen hint om at det kanskje kan være ulike faktorer som påvirker på den ene siden igangsetting av denne prosessen og på den andre siden hvor raskt utviklingen går videre.

– Selv om vi ikke har funnet noen enkeltfaktor som kan forklare hvorfor noen blir syke, eller økningen i forekomst, så har vi bidratt til å avkrefte mange hypoteser. Et poeng er at foreldre og barn som får diabetes type 1 ikke behøver å ha dårlig samvittighet for å ha gjort noe galt, eller å selv ha forårsaket sykdommen. Forskning tar lang tid, og jeg har fortsatt tro på at vi kan komme frem til kunnskap som kan gi oss verktøy til å redusere forekomsten av type 1 diabetes i befolkningen.

Årets forskningsprosjekt

I tillegg til forskningsprisen har også Simon Dankel har fått 20.000 kroner i støtte til sitt forskningsprosjekt «Presisjonsmedisin for å forhindre og motverke insulinresistens og type 2 diabetes.» Nettopp dette prosjektet fikk støtte fra Diabetesforbundets forskningsfond i 2019. Dankel har også tidligere mottatt forskningspris.