Generalsekretær Bjørnar Allgot

Diabetesforbundet har fått klare medisinske råd: Vi kan ikke samle personer med førhøyet risiko så lenge vi har en koronapandemi.

– Ingen er trygge før alle er trygge, sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet, og legger til:

– Vi har nå innsett at vi må planlegge for digitale arrangementer ut 2021. Det er mye som er usikkert for tiden. Mutasjoner kommer og går, og forstyrrer hva vi kan forutse. Vaksinasjonsgraden i befolkningen er usikker utover høsten, og vi har grunn til å tro at det blir nødvendig med smittevernhensyn, som for eksempel begrenset antall deltagere, avstand og munnbind i lang tid framover. I Diabetesforbundet har vi folk som har høy risiko for alvorlig forløp ved smitte, men også noen med lav risiko. Vi har tett dialog med medisinske rådgivere, og vil gjøre justeringer underveis dersom vi ser at dette er mulig.

Les den medisinske vurderingen sist i artikkelen

Ungdiabetes håper på en lysere høst

Avgjørelsen om å unngå fysiske, nasjonale arrangementer i regi av Diabetesforbundet også utover høsten, gjelder i utgangspunktet alle. Samtidig åpnes det for løpende vurdering av arrangementer for enkelte grupper, inkludert Ungdiabetes. Med dagens smittesituasjon mener vi at det er fornuftig.

– Ungdiabetes har sammen med Diabetesforbundet hatt tett dialog med helsepersonell, og støtter seg til deres anbefalinger om å fortsette med digitale arrangementer også til høsten. Selv om vi synes at det er leit at vi ikke får møtes ennå, kommer alles sikkerhet først. Vi kommer til å gjøre vårt ytterste for å snu oss rundt med en gang det blir mulig å møtes igjen, enten det blir nasjonalt eller i fylkene. Vi i Ungdiabetes står sammen uansett hva, og vi er takknemlige for alt som skjer i målgruppen – også digitalt, sier Katrine Mariell Karlsen, nestleder i Ungdiabetes.

Barn og foreldre

Også for nasjonale arrangementer for barn og foreldre blir det nå fokus på å finne inspirerende, gode digitale arrangementer. Først ut er barne- og ungdomsleir i august. Usikkerhet knyttet til mutasjon og økt smitte også blant barn og unge, ligger til grunn for avgjørelsen. I tillegg vet vi per nå heller ikke om barn vil få vaksine – ei heller når foreldre eller andre frivillige som er til stede på arrangementer med barn får vaksine.

Leder av Nasjonalt Barne- og familieutvalg, Gry Brun-Blåbærvik, er enig i rådene fra de medisinske rådgiverne:

– Vi skulle selvsagt ønske vi kunne tilby gode, fysiske møteplasser for alle våre medlemmer og deres familier. For mange er kanskje behovet for å møtes større nå enn noen gang. Samtidig er det viktig at vi gjør dette på en trygg måte. Poenget med å møtes er jo også å være sammen. Skal man holde avstand og være i veldig små grupper, blir noe av poenget borte, sier Brun-Blåbærvik.

Mange gode digitale tilbud

Tross pandemien har vi faktisk aldri før vært så synlige og kommunisert med så mange som nå. Mange bruker de digitale tilbudene våre. Du kan se kommende webinarer og opptak av tidligere webinarer på diabetes.no, du kan holde deg i form med trening på nett, og du er velkommen til å kontakte Diabeteslinjen dersom du trenger noen å snakke med. Vi har også likepersoner og -familier over hele landet som står parat til å hjelpe deg.

Dere har kanskje lagt merke til at vi har lansert nye og ryddigere nettsider, med masse god informasjon? Her finner dere også helt nye nettkurs.

Slik vurderer de medisinske rådgiverne situasjonen:

Professor Trond G. Jenssen er medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet. Professor Torild Skrivarhaug er leder av Barnediabetesregisteret.

 

Covid-19, hva er status?

Myndighetene og Folkehelseinstituttet (FHI) er enige om at vi nå er inne i en tredje fase av pandemien. Smittetrykket øker, og vi har nå å gjøre med nye mutasjoner av viruset.

– I Norge er spesielt den britiske og sør-afrikanske varianten påvist og øker i forekomst. Disse to variantene smitter lettere, og gir sannsynligvis et mer alvorlig forløp av sykdommen, sier de medisinske rådgiverne, men legger til:

– På den annen side er det et lyspunkt at vaksineringen i Norge er i gang, og myndigheten mener vi får nye og store forsyninger av vaksine i april og mai. De med diabetes eldre enn 55 år skal vaksineres i henhold til risikogruppe 5, altså sammen med de eldre enn 65 år, og bør derfor snart få sin vaksine. Vaksinen gis foreløpig til personer med diabetes ned til 18-års alder.

Barn og unge

I fjor skrev vi at barn og ungdom var i særlig grad forskånet fra å få covid-19-sykdommen. Den gang viste tallene at av alle som ble innlagt på sykehus, var bare 2 prosent yngre enn 19 år. Med de nye mutasjonene er dette dessverre ikke lenger tilfelle.

– Barn og ungdom får nå lettere sykdommen. På sykehusene dominerer nå aldersgruppen 20–50 år, og også barn og ungdom blir så syke at de trenger innleggelse. Fra Viken fylke fikk vi vite i uke 11 at halvparten av de som smittes der med covid-19, er barn og unge, forklarer Skrivarhaug og Jenssen.