Sindre Lee-Ødegård er vinner av hovedprisen, Diabetesforbundets forskningspris, som går til forskere under 46 år. Han er lege i indremedisin ved Kongsvinger sykehus og har tidligere vært forsker ved avdeling for transplantasjonsmedisin, Universitetet i Oslo.

Se video fra utdelingen her:


Lee-Ødegård får prisen for sin forskning på hvordan fysisk aktivitet motvirker insulinresistens ved diabetes type 2. Prisen er på 100.000 kroner.

– Jeg er veldig overrasket, takknemlig og ikke minst ydmyk. Jeg ser ikke på denne prisen som bare til meg, den er til alle de jeg har jobbet med, i forskergruppa til Christian Drevon, og Kåre Birkeland. Det er sammen at man lager god forskning, og vi har hatt en sammensetning av veldig kreative og veldig engasjerte folk. Det er sånn vi har klart det, så jeg ser på denne prisen som en pris til alle oss, sa Lee-Ødegård da han mottok prisen.

 

Klapp på skulderen

Den unge forskeren satte pris på å få et klapp på skulderen tidlig i forskerkarrieren.

– Jeg synes det er veldig inspirerende og hyggelig at forskningen vår blir lagt merke til og at folk synes den er viktig. Vi har jo alltid syntes at forskningen vår er særdeles viktig. Men det er selvfølgelig hyggelig at andre tenker det samme, sa Lee-Ødegård, til humring i salen.

Prisen for yngre forskere ble delt ut for første gang i 2018. Men fra og med i år er denne prisen oppgradert til hovedpris.

– Dette er i tråd med Diabetesforbundets ønske om å stimulere til mer diabetesforskning i Norge og ikke minst være med på å investere i framtidas diabetesforskere, sier Camilla Karstensen, markedsansvarlig i Diabetesforbundet.

 

Diabetes type 1 hos barn

Lars Christian Mørch Stene mottok den nyetablerte prisen for barneforskning. Prisen er på 50.000 kroner.

– Dette er veldig stas, og jeg deler prisen med de jeg samarbeider med, sier Stene.

Stene får prisen for sin forskning på årsakene til diabetes type 1 hos barn.

 – Diabetes type 1 er en alvorlig sykdom, og i dag mangler vi kunnskap for å forebygge eller kurere sykdommen. Siden jeg startet med denne forskningen har det langsiktige målet vært å forstå risikofaktorer som kan gi grunnlag for å redusere risikoen for diabetes type 1 i befolkningen. Vi har tatt flere skritt nærmere å forstå det naturlige forløpet. Vi har visst ganske lenge at genvarianter påvirker hvor sårbarheten for å utvikle diabetes type 1, men det er ikke noen «en til en» forhold her: De fleste som har de mest disponerende genvarianter utvikler sykdommen, sier Stene til diabetes.no.

 

Årets forskningsprosjekt

Simon Nitter Dankel var den første vinneren av Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere, i 2018. I år ble han den første vinneren av nok en ny pris, nemlig prisen for årets forskningsprosjekt. Nitter Dankel mottok 20.000 kroner i støtte til sitt forskningsprosjekt «Presisjonsmedisin for å forhindre og motverke insulinresistens og type 2 diabetes.»

– Det var kjempestas å vinne den første prisen for yngre forskere. Det ble lagt merke til både i miljøet i Norge og hos mine kollegaer i Bergen. Alle fikk litt ekstra entusiasme da jeg fikk den prisen, så det var veldig kjekt, sa Nitter Dankel fra scenen.

Støtter forskning på diabetes

Diabetesforbundets forskningspris er på 100.000 kroner og er støttet økonomisk av Boehringer Ingelheim og Novo Nordisk.

STØTTER FORSKNING: Prisvinner Sindre Lee-Ødegård sammen med Ingvild Felling Meyer fra Boehringer Ingelheim og Kent Sundal fra Novo Nordisk. Foto: Erik M. Sundt

– Hvorfor er det viktig for Boehringer Ingelheim å støtte forskningsprisen og forskning på diabetes, medical manager metabolism, Ingvild Felling Meyer?

– Boehringer Ingelheim har et spesielt hjerte for diabetes med dedikert forskning på legemidler som senker blodsukkeret. Vi er stolte av å ha kommet med banebrytende forskning ved diabetes type 2 som setter pasientenes sikkerhet i fokus. Forskning er vår drivkraft og innen diabetes jobber vi for kontinuerlig introduksjon av nye, innovative legemidler for å bedre livet for pasienter med diabetes, hjertesvikt og hjerte/kar-sykdom. Vi er derfor også veldig stolte av å sponse Diabetesforbundets forskningspris til unge forskere, en pris som bidrar til å stimulere til rekruttering til forskning på diabetes.

– Hvorfor er det viktig for Novo Nordisk å støtte yngre forskere, general manager André Bregård?

– Novo Nordisk har som overordnet mål å bidra til å bedre behandlingen for personer med diabetes. Den langsiktige ambisjonen er å kurere sykdommen. Det er derfor viktig for Novo Nordisk å støtte yngre forskere i deres prosjekter både på grunn av kvaliteten på prosjektene, men også som en investering i økt kunnskap og bedre behandling både på kort og lang sikt.