Forbundsleder Cecilie Waagan Roksvåg 

49 år. Har hatt MODY-3 siden 1980.

Les presentasjon av den nye forbundslederen her.

Bli nærmere kjent med Cecilie Roksvåg i dette intervjuet.

 


 

Nestleder Lars Tore Haugan

46 år. Har hatt diabetes type 1 siden han var 16 og har også cøliaki. Begge barna og kona har diabetes type 1. Jobber som sykepleier på sykehjem. Har vært både lokallags- og fylkesleder, og er fast i både styret og programkomiteen for nasjonalt Diabetesforum. Var sentralstyremedlem også i perioden 2018−2021. 

 


 

Styremedlem Inger Myrtvedt

65 år, Fra Bergen, har hatt diabetes type 2 siden 2000. Har en sønn med diabetes type 1. Er pensjonist etter 38 år i politiet. Har vært tillitsvalgt siden 2002, både som fylkesstyremedlem og i BFU (barne- og familieutvalget) i Hordaland, og fylkesleder fra 2014-2019. Var sentralstyremedlem også i perioden 2018−2021.

 


 

Styremedlem Marthe Kraabøl

54 år. Diabetes type 1. Utdannet farmasøyt og har jobbet på apotek i over 30 år. Har vært aktiv som tillitsvalgt siden 1995. Leder i lokallaget i Lillehammer og Diabetesforum i Innlandet. Tillitsvalgt i Diabetesforum og representerer Diabetesforbundet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på fylkesnivå. Har vært i Brukerutvalget Sykehuset Innlandet som medlem og leder.

 


 

Styremedlem Berit Eliassen

66 år. Har hatt diabetes type 2 i 18 år. Kom inn i styret i Oslo Øst for to år siden. Opptatt av politisk påvirkningsarbeid og strategi. Har lang fartstid fra organisasjonsarbeid. Har vært tillitsvalgt- og fylkesleder i Utdanningsforbundet i elleve år, og har også jobbet med opplæring av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Opptatt av opplysningsarbeid og å sørge for at alle får lik tilgang til og riktig medisinering.

 


 

Styremedlem Roar Thunæs

69 år. Diabetes type 2 siden 1994. Statsautorisert revisor. Har arbeidserfaring fra mange typer organisasjoner, strukturer, lovverk, regnskap og økonomi. Har i tillegg hatt flere funksjoner innenfor økonomi og ledelse i en frikirkelig organisasjon. Har de senere årene arbeidet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Har vært styremedlem i Vestfold og Telemark i et år. Opptatt av å få fram informasjon om alle sider ved diabetes type 2, og øke antall medlemmer.

 


 

Styremedlem Even Strand

31 år. Fra Trøndelag. Diabetes type 1 siden 2001. Utdannet ergoterapeut. Har hatt mange verv i forbundet tidligere; i lokallagene Namsos og omegn, Trondheim og omegn, i fylkeslagene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Trøndelag. Har også hatt verv i Ungdiabetes Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, samt i kontrollkomiteen til Unge Funksjonshemmede. Opptatt av forebygging, øke kunnskapsnivået i primærhelsetjenesten og å skape gode møteplasser for ungdom.

 


 

Varamedlem Tharsicah Almenningen

29 år, Har hatt diabetes siden 2009. Opprinnelig type 1, senere omdiagnostisert til type 2. Har en bachelorgrad i generell psykologi og jobber som sekretær på Haraldsplass sykehus. Har vært tillitsvalgt i Diabetesforbundet siden 2019. Er nestleder i lokallaget Bergen, styremedlem i Ungdiabetes Vestland og likeperson. Er også styremedlem i FFO. 1. varamedlem til sentralstyret.

 


 

Varamedlem Paul Daljord

69 år. Diabetes type 2 siden 2006. Har vært styremedlem i DF Vesterålen fra 2006 og leder i lokallaget siden 2016. Har siden 2020 vært leder av Brukerutvalget i/ved Nordlandssykehuset og har fast plass som observatør med tale- og forslagsrett i Nordlandssykehu-sets styre. 2. varamedlem til sentralstyret.

 


 

Varamedlem Ingvar Hauge

60 år. Fra Alta, har hatt diabetes type 2 siden 2006. Jobber som kontorsjef ved Universitetet i Nord-Norge, Norges arktiske universitet. Har vært tillitsvalgt siden 2008, blant annet som lokallagsleder og 1. vara til fylkesstyret i Finnmark. Var også varamedlem i perioden 2018−2021. Er 3. varamedlem til sentralstyret.