– Vi fikk ideen til et opprop da vi så engasjementet rundt nettsakene våre om bytte av biotilsvarende insulin. Via dette oppropet fikk vi en anledning til å synliggjøre at vi er mange som sier nei til bytte av biotilsvarende insulin i apotek, sier Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Nærmere 3.400 personer har så langt signert oppropet Nei til bytte av insulin i apotek. Diabetesforbundet viser til oppropet i høringssvaret som ble sendt til Statens Legemiddelverk 20. august.

Redd for feildoseringer

– Vi har både fagfolk og flere tusen brukere i ryggen. Det må Statens Legemiddelverk lytte til. Det er tross alt brukerne som vet best hvordan det er å leve med diabetes, og hva som burde forbedres i helsetilbudet, sier Skjellanger.

C54A6161.jpg
Anne-Grete Skjellanger. Foto: Erik M. Sundt

Diabetesforbundet mener at Legemiddelverket burde ha involvert brukere og undersøkt hvordan insulinbytte i apotek fungerer i praksis før de vurderte å sette insulin på byttelisten. Diabetesforbundet er først og fremst bekymret for at utstyret som følger de byttbare insulinene er ulikt, både i farge og utforming. 

– Vi frykter at pasientene skal blande sammen de ulike pennene, og derfor sette feil dose. Det kan bli virkelig alvorlig, sier Skjellanger.

Lite som skiller på dosene

I tillegg understreker Diabetesforbundet at insulin på flere måter skiller seg fra annen medisin. Ikke bare må brukeren selv dosere og injisere insulin, men mange brukere er også barn. Insulin har dessuten et såkalt «smalt terapeutisk vindu». Det vil si at det er forholdsvis lite som skiller en korrekt dose fra en farlig dose.

– Bytte til biotilsvarende må derfor skje i dialog mellom legen og brukeren, og ikke i apotek. Det vil gi brukerne den tryggheten og den informasjonen de trenger for å kunne bruke insulinet riktig, sier Skjellanger.

Hun understreker at Diabetesforbundet er positiv til at myndighetene får ned kostnadene på legemidler, slik at man kan bruke flere helsekroner på å styrke andre deler av helsetilbudet.

– Men det må aldri gå på bekostning av pasientenes sikkerhet, og pasientenes rett til å bli hørt i saker som angår dem.

Dette er saken
  • Statens legemiddelverk åpner for å sette noen insuliner på byttelisten. Det innebærer at apotekene kan tilby alternativer til det du har på resept.
  • Det er de biotilsvarende insulinene Absaglar og Insulin lispro Sanofi som er aktuelle for bytte med henholdsvis Lantus og Humalog.
  • Høringsfristen for å ta opp disse på byttelisten var 20. august. 
  • Et såkalt biotilsvarende legemiddel er tilnærmet likt originalen. Legemiddelverket vurderer de aktuelle insulinene som medisinsk likeverdige, men Diabetesforbundet er kritisk av flere årsaker.

Les mer i disse artiklene:

– Bytte av insulin må ikke skje i apotek

Kan bli vanskeligere for legen å si nei til bytte