Legemiddelverket vurderer å åpne for bytte av biotilsvarende insulin i apotekene. Det betyr at du kan få tilbud om en annen, lignende insulin i apoteket enn den legen din har gitt deg resept på.

– Vi er sterkt imot bytte av insulin i apotek. Det er for risikabelt, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.

Les også: Du eller legen kan si nei til medisinbytte

Ulik virkning

Såkalt «biotilsvarende» betyr at legemiddelet er tilnærmet likt, i motsetning til «generisk», som betyr at legemiddelet har akkurat samme virkestoff. Generisk bytte i apotekene gjøres allerede i Norge, og fra 1. juli er det også mulig med bytte av biotilsvarende i apotekene. Nå sender Legemiddelverket ut høringer om å sette enkelte biotilsvarende insuliner på byttelisten til apotekene. 

Bjørnar Allgot. Foto: Erik M. Sundt

Allgot understreker at Diabetesforbundet ikke er imot bytte av insulin for å spare kostnader, men mener at dette ikke bør skje i apotek, men hos legene, som har den rette kompetansen. Årsaken er at bytte av insulin kan påvirke behandlingen, sier han.

–  Insulin er livsviktig, men kan også være livsfarlig. Vi har mange erfaringer fra personer som opplever at insuliner har ulik virkning. Vi kan ikke være sikre på at biotilsvarende insulin virker likt fra person til person, eller i det hele tatt fra gang til gang personen bruker det. Følingssymtomene kan bli annerledes, vi kan få feildoseringer og dermed feilbehandling. 

Et annet moment er at insulinbytter også vil føre til bytte av engangspenner. 

– Det kan skje flere ganger i året at personer med diabetes må bytte både insulin og penn. Men penner er ulike og virker ulikt. De som jobber på apotek er flinke folk, men de er ikke trent i injeksjonsteknikk og oppvridning, poengterer Allgot.

Hvilke insulintyper gjelder det?

Høringene gjelder insulintypen Lantus, som regnes å være byttbar med Abasaglar, samt insulintypen Humalog, som regner å være byttbar med Insulin lispro Sanofi.

– Møtt med arroganse

Høringsfristen for å sette insuliner på byttelisten er i august. Allgot er skeptisk til prosessen. Diabetesforbundet har hatt et møte med Legemiddelverket om saken. 

– Vi ble møtt med arroganse. Det virket som om de hadde bestemt seg på forhånd, og de var ikke interessert i å høre på argumentene våre, oppsummerer Allgot. – Det var overraskende, for vi har alltid hatt tillit til Legemiddelverket som en garantist for pasientsikkerhet og riktig behandling. 

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket stiller seg uforstående til Allgots beskrivelse.

– Det er helt feilaktig å si at vi har bestemt oss på forhånd, det tilbakeviser jeg umiddelbart. Vi skal nå se på høringssvarene og vurdere dem før vi fatter en beslutning. Men vi har en politisk føring om at vi skal sette legemidler på byttelisten når det er riktig, sier Madsen.

Steinar Madsen. Foto: Legemiddelverket

Han forteller at Norge hvert år sparer 2 milliarder kroner på medisinbytte i apotekene, og mener dette er viktige midler som kommer pasientene til gode i andre deler av behandlingen.

Vil spare på trinnpris

Medisinbytte må skje i apotek og ikke på legekontor hvis målet er at medisinen skal komme inn i den såkalte trinnprisordningen, forteller Madsen.

– Trinnprisordningen er knyttet til apotekene, ikke legekontorene.

Enkelt forklart innebærer trinnpris at prisen på legemidler reduseres trinnvis når det er kommet konkurranse mellom to eller flere likeverdige legemidler. Les en grundigere beskrivelse av trinnprisordningen her.

– Første steg er å åpne for konkurranse. Deretter kan legemiddelet eventuelt komme inn i trinnprisordningen, forklarer Madsen.

Han beskriver generisk bytte i apotekene som en vellykket ordning som har fungert i Norge i 20 år. 

– Bytte mellom originallegemidler og biotilsvarende legemidler har også foregått i Norge i flere år utenom apotekene, og dette har fungert godt. Vi har 15 års erfaring med biotilsvarende legemidler i Europa, og det har ikke vært noen problemer med disse legemidlene, sier Madsen.

Bakgrunn: Vil spare penger på legemidler

  • Personer med diabetes risikere å oppleve store endringer i tilgangen til insulin og medisiner.
  • Bakgrunnen er at myndighetene vil få ned kostnader på medisiner i Norge.
  • Rapporten «Riktige legemidler til rett pris» analyserer mulige tiltak for å få ned kostnadene. Disse tiltakene er relevant for deg med diabetes: