I over ti år har Diabetesforbundet drevet med oppsøkende informasjonsarbeid overfor innvandrere, kalt Face2Face.

– Oppsøkende informasjonsarbeid er et tilbud som har gjort oss unike når det gjelder arbeid med innvandrerbefolkningen, sier Betül Cokluk. Hun er organisasjonsrådgiver i Diabetesforbundet med ansvar for feltet innvandrerhelse.

7. desember leder hun et avslutningsseminar om Face2Face med tittelen «Oppsøkende informasjonsarbeid rettet mot innvandrere – hva er suksessfaktorene?»

  • Onsdag 7.desember
  • kl.13.30-15.30
  • Sted: Diabetesforbundets lokaler i Østensjøveien 18, Oslo.
  • Enkel servering mellom kl.13.00-13.30.
  • Seminaret er gratis, med påmelding her

Program

Introduksjon av vårt arbeid med innvandrerhelse. Ved Diabetesforbundet. (5 minutter)

Foredrag: Hva er sammenhengen mellom migrasjon og kronisk sykdom? Ved Ragnhild Storstein Spilker, FHI,enhet for migrasjonshelse. (45min)

Pause 10 min

Panelsamtale: «Hvilke erfaringer har Diabetesforbundets veiledere med oppsøkende helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid blant innvandrere?» Alle fire veiledere deltar i panelet. (1 time)

Meld deg på seminaret her

Avvikler Face2Face grunnet kutt i støtte

På seminaret skal veilederne fra Face2Face fortelle om sine erfaringer med oppsøkende informasjonsarbeid. De fire veilederne har vært ansatt deltid siden 2019 og 2020 for å gi råd på polsk, arabisk, tigrinja og somali.

De fire har kontrakter som utløper ved årsskiftet, og den opprinnelige planen var å inngå nye kontrakter med nye veiledere på fire nye språk. 

Slik blir det likevel ikke. Diabetesforbundet har fått kuttet sin direkte støtte på 9,7 millioner kroner og må gjøre innsparinger.

– Dessverre er Face2Face et av tilbudene det ble naturlig å avslutte, siden kontraktene til veilederne uansett utløper og innvandrerhelse er et område vi historisk har benyttet midler fra statsstøtten til å jobbe med. Men vi synes det er synd å ikke fortsette arbeidet på et område der vi har bygget opp så god og unik kompetanse over flere år, sier Anne-Grete Skjellanger, generalsekretær i Diabetesforbundet.

Betül Cokluk, organisasjonsrådgiver med ansvar for innvandrerfeltet.

Mye lærdom om innvandrerhelse

Målgruppen for seminaret 7. desember er alle som jobber med innvandrerhelse, og alle som er interessert i tematikken.

– Vi deler av våre suksessfaktorer i arbeidet med Face2Face, og forklarer hvordan vi har gitt råd og informasjon om diabetes type 2 og forebygging på ulike språk. Det blir også et interessant foredrag om migrasjon og kronisk sykdom ved Ragnhild Storstein Spilker fra Folkehelseinstituttet, sier Betül Cokluk. 

Diabetesforbundet skal fortsatt jobbe mot innvandrergruppen, med Cokluk som ansvarlig på området. 

– Det er et viktig område fordi det er kjent forskning at flere innvandrergrupper har høyere forekomst av diabetes type 2, tidligere forekomst i alder, flere komplikasjoner som følge av diabetes type 2 og ikke minst tidlig død som følge av sykdommen, sier Cokluk.

Hun vil fortsette å tilby kvalitetssikret helseinformasjon til innvandrerbefolkningen, men nå hovedsakelig skriftlig og på video.

– Vi vil fortsette å jobbe med politisk påvirkningsarbeid og bistå helsepersonell med informasjon om migrasjon og diabetes type 2. Årsakssammenheng mellom migrasjon og diabetes type 2 er svært komplisert, men etter flere års arbeid og kompetanse på huset er det fremdeles en av våre hjertesaker å utjevne sosial ulikhet i helse, sier Cokluk.

Hun forsikrer at Diabetesforbundet fortsatt skal drive godt arbeid på innvandrerfeltet, men understreker at det er et stort tap å miste Face2Face.

– Når Face2Face forsvinner, mister vi vårt unike innpass i miljøer der vi tidligere har hatt svært god anledning til å jobbe med forebyggende folkehelsearbeid og bistå med informasjon om behandling.