Har du spørsmål om undersøkelsen fra Norsk diabetesregister for voksne? Da skal du kontakte dem direkte på telefon 55 97 95 00

Hvert år sender Norsk diabetesregister for voksne (NDV) ut en undersøkelse til personer med diabetes. Dataene som samles inn, brukes først og fremst til å jobbe for bedre behandling av diabetes.

Undersøkelsen finnes bare elektronisk og sendes ikke ut per post.

Viktige data til behandling og forskning

«Registeret er et viktig verktøy for helsemyndighetene, fordi det gir en oversikt over utviklingen av diabetes i Norge», skriver NOKLUS på sine nettsider. Det er NOKLUS som har ansvar for registeret og undersøkelsen.

– Før var det slik at folk måtte samtykke til å få undersøkelsen, men i 2020 ble registeret reservasjonsbasert. Det innebærer at langt flere nå en enn før får tilsendt spørreundersøkelsen. De får da en SMS fra Helsenorge om at undersøkelsen ligger i innboksen deres, forklarer diabetessykepleier Gry Lillejordet i Diabetesforbundet.

Diabetessykepleier Gry Lillejordet oppfordrer alle til å svare på spørreundersøkelsen, og påpeker at spørsmål om undersøkelsen skal rettes til NOKLUS, ikke Diabetesforbundet.

Kontakt NOKLUS hvis du har spørsmål

Mange ringer Diabetesforbundet og Helsenorge med spørsmål om spørreundersøkelsen de har mottatt.  

– Vi oppfordrer alle med diabetes om å svare på undersøkelsen og bidra til innsamling av viktige data, men alle spørsmål om selve undersøkelsen skal rettes til NOKLUS og Norsk diabetesregister på telefon 55 97 95 00, sier diabetessykepleier Lillejordet.

Det er riktignok Helsenorge som assisterer med å sende ut undersøkelsen, men heller ikke de skal svare på spørsmål om selve undersøkelsen.

Hva er Norsk diabetesregister for voksne?

  • Norsk diabetesregister for voksne (NDV) ble opprettet i 2006 og samler inn data om voksne med diagnosen. 
  • Registeret driftes av NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser), en ideell organisasjon som samarbeider med helseforetakene i Norge, og med Diabetesforbundet.
  • Informasjonen fra diabetesregisteret er viktig for å forbedre kvaliteten på behandlingen, og for forskning på diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.
  • I 2020 ble det slik at man må resevere seg for ikke å delta i registeret. Det har ført til enda bedre innsamling av data. Vil du likevel reservere deg fra flere undersøkelser, kontakt NOKLUS på telefon 55979500, tastevalg 2, eller via Helsenorge.no.