Fra 1. oktober starter utrullingen av nytt utstyr for deg med diabetes. En ny utstyrsavtale erstatter den forrige. Den nye avtalen er midlertidig og varer ett år.

Nyheter i avtalen er sensoren FreeStyle Libre 3 og insulinpumpene Accu-Chek Solo og Tandem t:slim X2 Control-IQ. 

Guardian foran Dexcom

I tillegg rykker sensoren Guardian opp i prioritet over Dexcom G6. Det er fortsatt medisinsk begrunnelse som skal gjelde for at du får annet utstyr enn det som er førsteprioritet på lista. Med andre ord er det ikke nødvendigvis slik at du må bytte fra Dexcom til Guardian dersom du allerede har en medisinsk begrunnelse for hvorfor du skal ha Dexcom G6.

På samme måte er det ikke slik at du straks behøver å bytte fra FreeStyle Libre 2 til FreeStyle Libre 3, dersom modell 2 fungerer bra for deg.

Det som er de viktigste forskjellene på FreeStyle Libre 3 og 2, er at selve sensoren er enda litt mindre, at du ikke må skanne den minst hver 8. time for å få blodsukkerkurven, og at den mangler mottaker. Bare app på telefon gjelder for å bruke Libre 3.

Nye alternativer for pumper

Før var Medtronic Minimed 780G eneste valg for hybrid closed loop-pumpe. Nå når Tandem t:slim X2 Control-IQ er kommet inn på lista, betyr det at man får et alternativ der det før bare var ett valg. På samme måte kommer Accu-Chek Solo inn på lista som et alternativ til slangeløs pumpe etter førstevalget OmniPod Dash.

Også når det gjelder alternative pumper, skal det være en medisinsk begrunnelse for hvilken av pumpene som velges til deg.

Her er det som er nytt fra 1. oktober:

Sensorer / CGM:

  • FreeStyle Libre 3 kommer inn på lista, og likestilles med FreeStyle Libre 2.
  • Dexcom G6 rykker ned fra plassen som andrevalg. I stedet blir nå Guardian 4 det neste valget etter FreeStyle Libre 2 eller 3.
  • Dexcom G6 er altså blitt tredjevalg, mens Eversense E3 fortsatt er fjerdevalg.

Pumper:

  • Tandem t:slim X2 Control-IQ kommer inn på lista som et andrevalg for hybrid closed loop-pumpe etter førstvalget Minimed 780G.
  • Accu-Chek Solo kommer inn på lista som et andrevalg for slangeløs pumpe etter førstevalget OmniPod Dash.
  • MiniMed 670 og MiniMed 640 er i ferd med å fases ut og går derfor ut av lista.
  • Accu-Chek Insight insulinpumpe blir fortsatt tilgjengelig via en avtale som gjelder til 30.04.23.

Se hele tilbudslista sist i artikkelen

Flere endringer på sikt

Endringene som skjer nå, er som sagt midlertidige inntil en ny anbudsavtale er på plass. Den midlertidige avtalen gjelder i ett år fra oktober, med mulighet for forlengelse.

En arbeidsgruppe jobber med et nytt anbud fra leverandørene, og en ny avtale skal etter hvert erstatte denne midlertidige avtalen og gjelde for fire år.

Arbeidsgruppa vurderer utstyr basert på interesse fra leverandørene. I gruppa sitter både leger, sykepleiere, ingeniører og spesialister på IKT-sikkerhet og personvern. Gruppa ledes av Sykehusinnkjøp, som er ansvarlig for innkjøp av diabetesutstyr til sykehusene i Norge.

Her kan du lese mer om hvordan systemet for utstyr fungerer i Norge, og hvordan Diabetesforbundet jobber med saken.

Slik er det nye tilbudet: