Diabetesforbundet har i vår satt fotsår og amputasjoner på agendaen.

De siste ukene har vi sammen med Fotterapeutforbundet møtt politikerne Bård Hoksrud (FrP) og Tove Elise Madland (Ap), som begge sitter i helse- og omsorgskomiteen. De to politikerne har engasjert seg i oppfølgingen av diabetesføtter i helsetjenestene.

– Vår ambisjon har vært at tiltak for færre amputasjoner av diabetespasienter kommer inn i ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan, sier generalsekretær Britt Inger Skaanes i Diabetesforbundet, som holdt innlegg om temaet i høring for planen.

Se Diabetesforbundets innlegg i høring til Nasjonal helse- og samhandlingsplan:

 

I møtene med Hoksrud og Madland har Diabetesforbundet og Fotterapeutforbundet også utvekslet kunnskap og tanker om hvordan man kan jobbe på flere områder for bedre oppfølging av diabetesføtter.

 

Møte med FrP-poltiker Bård Hoksrud. Fra venstre Britt Inger Skaanes, generalsekretær i Diabetesforbundet, Inger M. Paulsen, leder i Fotterapeutforbundet, Hoksrud og Håvard Høydahl, styremedlem i Fotterapeutforbundet.

Vedtok ikke forslag om tiltak

Tirsdag 28. mai avga helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sin innstilling til Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Rødt og Pasientfokus fremmet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag til tiltak for å få ned antallet amputasjoner i Norge.»

Dessverre fikk ikke forslaget flertall i komiteen.

– Vi er skuffet, men takker FrP, Rødt og Pasientfokus for at de stemte for forslaget, sier fagpolitisk ansvarlig Vik.

– Vi vil fortsette å jobbe opp mot de andre partiene for et vedtak om flere fotterapeuter i den offentlige helsetjenesten og refusjon på behandling.  

Bakgrunn:

  • Diabetesforbundet har gitt skriftlig innspill og deltatt på muntlig høring på Stortinget for ny Nasjonal- helse og samhandlingsplan 2024–2027.
  • En av våre viktigste saker er at fotterapeuter må inngå i fagarbeiderløftet – som er regjeringens strategi for bedre å utnytte kapasiteten til fagarbeidere i helsetjenestene.
  • Vi mener at fotterapeuter må ansettes i den offentlige helsetjenesten og at det innføres refusjon på behandling hos fotterapeut.
  • Ved å møte politikere som er engasjert i fothelse, håper vi å påvirke foran behandling av helse- og samhandlingsplanen. 
  • Diabetesforbundet har vært på møte med Bård Hoksrud (FrP) og Tove Elise Madland (Ap).
  • 4. juni behandles Nasjonal helse- og samhandlingsplan i Stortinget. 

Stilte spørsmål om tiltak i muntlig spørretime

Bård Hoksrud (FrP) utfordret også helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i  muntlig spørretime i Stortinget 29. mai.

– Hva vil statsråden gjøre for å redusere antallet som må amputere som følge av diabetes, spurte Hoksrud, og henviste til at fotterapeutene kan ha en viktig rolle for å bidra til færre amputasjoner. 

– Det viktigste for å redusere antall amputasjoner er å sikre at personer med diabetes følges opp på en god og systematisk måte. Regjeringen har derfor valgt å forlenge Nasjonal diabetesplan i 2024, og vi har varslet at vi skal legge fram en ny diabetesplan med nye tiltak for å avløse denne, svarte Vestre, som også viste til styrking av fastlegeordningen som et tiltak. 

Hoksrud var ikke tilfreds med svaret og påpekte at ny nasjonal diabetesplan ikke innholder noen konkrete tiltak for å forebygge amputasjoner av diabetesføtter. 

– Hvorfor vil ikke statsråden ta initiativ og sørge for at man bruker fotterapeutene som har god kompetanse, som kan forebygge og sørge for at antall amputasjoner går kraftig ned?

Se hele diskusjonen her: