På Arendalsuka 12.-15 august skal Diabetesforbundet løfte og synliggjøre diabetessaken i møte med politikere og beslutningstakere. Arendalsuka er også en arena for å finne nye samarbeidspartnere.

I år er det tilgang til diabetesutstyr og legemidler til behandling av diabetes type 2 som står på agendaen. 

Les om debattene vi deltar i: 

  1. Blå resept på anbud: Hva vil det bety for pasientene?
  2. Hvordan kan helseinnovasjoner bidra til en mer bærekraftig offentlig helsetjeneste?

 


Blå resept på anbud – hva vil det bety for pasientene?

Arrangør: SMB Norge, Boehringer Ingelheim, Novartis, Sanofi, AztraZeneca 

Tid og sted:  Onsdag 14.8 2024 kl. 13:30 - 14:30, Steenhuset, SMB Norge-teltet i bakgården 

Se: https://www.facebook.com/events/1113608919958317

Om arrangementet 

Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte for å innføre «Anbud på blå resept» for å redusere kostander til legemidler i Norge. Majoriteten av legemidlene som forskrives under blåreseptordningen er målrettet mot store pasientgrupper innen kroniske sykdommer, slik som hjerte- og karsykdommer, diabetes og migrene. Forslaget ble stemt igjennom, til tross for sterke innsigelser fra pasientforeninger, legeforeninger og opposisjonspartiene på Stortinget. 

  • Hva vil innføringen av dette innebære? 
  • Vi tar diskusjonen i Arendal. Helsepolitikere, pasientforeninger og legeforeninger er invitert til å debattere. 

Derfor deltar vi

Det er varslet at legemidler til behandling av diabetes type 2 kan komme på anbud. Det gjelder GLP-1-analogene (Victoza, Trulicity, Ozempic, Rybelsus, Wegovy og Saxenda) og SGLT2-hemmere (Forxiga, Jardiance, Ivokana, Steglatro).

Diabetesforbundet frykter at anbudsordningen vil snevre inn valgmulighetene og gjøre det vanskeligere for legen å gi den legemiddelbehandlingen som passer for den enkelte. Personer med diabetes type 2 er ulike, har ulikt sykdomsbilde og ulike behov. Vi trenger en mer skreddersydd legemiddelbehandling, ikke en mindre.  

Britt Inger Skaanes, generalsekretær siden 1. februar, debuterer for Diabetesforbundet i to debatter på Arendalsuka.

 

 

 


Hvordan kan helseinnvosjoner bidra til en mer bærekraftig offentlig helsetjeneste?

Arrangør: Takeda AS (Norway) 

Tid og sted:  Tirsdag 13.8 2024 13:00 - 13:55, Clarion Hotel Tyholmen, Sal B, 1. etasje 

Om arrangementet 

Å skape og opprettholde bærekraftige helsetjenester er en av de største utfordringene velferdsstaten Norge står overfor. Befolkningen blir eldre, og mangelen på helsepersonell øker. Samtidig utvikles nye innovative medisiner, nye behandlingsmåter og ny helseteknologi – men ofte tar det lang tid før disse tas i bruk i den offentlige helsetjenesten.

En helsetjeneste i krise krever nye verktøy for å møte morgendagens utfordringer. I dette arrangementet spør arrangøren: 

  • Hvilken verdi kan medisinske og digitale helseinnovasjoner gi for pasienter, pårørende, helsepersonell og samfunn?  
  • Hva er de største hindrene for å kunne ta i bruk disse fremskrittene nå?  
  • Hvordan skal vi få utviklingen og ikke minst implementeringen av nye medisinske og digitale helseinnovasjoner til å skyte fart?  
  • Hvordan kan pasienter, næringslivet, akademia, myndigheter, politikere og helseforetakene bidra til at vi lykkes? Og: Har vi egentlig råd til å la være? 

Representanter fra pasientorganisasjoner, helsepersonell, helseforetak, politikere og industrien er invitert til samtalen. 

Derfor deltar vi

Diabetesforbundet jobber for raskere tilgang til nye behandlingsmetoder. Disse utvikles raskt, men vi ser at det kan ta tid før nye legemidler og behandlingshjelpemidler blir tilgjengelige i Norge. Vi ser også at tilgangen til legemidler er under press.

I denne debatten blir det viktig for oss å få frem at nye behandlingsmetoder er viktig for den enkelte med diabetes. Bedre behandlingsmetoder bidrar til bedre behandlingsresultater for den enkelte, bedre helse, livskvalitet og trygghet. Vi vil be myndighetene se på potensialet og mulighetene som ligger i god bruk av nye legemidler og medisinsk utstyr til behandling av diabetes.