Spør oss

Sentralbord

Medlemsservice eller generelle henvendelser.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Man-tor kl 10 - 14
Man-tor kl 10 - 14
Svartid 1 - 5 dager

Diabetesbehandling er under press - dette gjør vi

Helsetjenestene er presset, og det får konsekvenser for alle med diabetes. Vi i Diabetesforbundet kjemper for din rett til best mulig helsehjelp – og vi trenger din støtte!

Hvorfor er det problemer?

Slitasjen etter koronapandemien, rask prisvekst og stadig dyrere legemidler legger press på den offentlige helsetjenesten. Samtidig står vi midt i en fastlegekrise, og på terskelen til en eldrebølge som vil kreve enda flere ressurser i årene som kommer..

Nå er vi nødt til å rope høyt for å forsvare de viktige tjenestene for personer med diabetes, og sikre at vi har en bærekraftig helsetilbud også i fremtiden.

Hva skjer? 

rVentetiden på diabetespoliklinikkene blir lengre

rMange med diabetes står uten fastlege, eller får ikke tilstrekkelig oppfølging hos fastlege

rDet spares inn på legemiddelområdet, med stadig flere insuliner på byttelisten, press på tilgangen til diabetes type 2-medisinen Ozempic, og planlangt anbud på andre type 2-legemidler

rTilgangen til enkel blodsukkermåling med CGM er strammet inn, spesielt for dem med diabetes type 2

rTilgangen til diabeteskurs er for dårlig

 

Dette gjør Diabetesforbundet

Vi er vaktbikkja som setter diabetessaken på dagsorden i media og overfor dem som har makt til å påvirke din hverdag

Vi taler din sak i møte med politikere, helsemyndigheter og andre beslutningstakere

Vi påvirker ved å delta i høringer, debatter og politiske prosesser

Vi deltar i prosesser som betyr noe for din behandling – for eksempel anskaffelse av utstyr og utarbeiding av nasjonal diabetesplan og behandlingsretningslinjer

Vi jobber for likeverdig behandling uansett hvem du er og hvor du bor i landet

Se hvordan vi jobber politisk

Vi trenger deg!

Vi taler din sak – med flere ressurser og flere medlemmer i ryggen får vi enda større gjennomslagskraft. 

Støtt vårt arbeid Bli medlem