Her kan du lese høringssvar forbundet har avgitt.

Høringssvar 2024

Høringsinnspill til revidert nasjonalbudsjett 2024.pdf

Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024.pdf

muntlig innlegg helse og samhandlingsplan 2024.pdf

Diabetesforbundets høringssvar til NOU 2023_13.pdf

Diabetesforbundet brev til KD om mobilfri skole.pdf

Høringssvar - Endringer i fraværsreglene i videregående skole.pdf

 

Høringssvar 2023

Skriftig innspill HOK statsbudsjett 2024.pdf

Diabetesforbundets innspill til NOU - Fremtidens apotek.pdf

Høringssvar gjennomgang av allmennlegetjenesten .pdf

Høringssvar revurdering av refusjonsstatus for Ozempic_14.07.2023.pdf

Høringssvar Diabetesforbundet NOU 2023-4-Tid for handling.pdf

Høringsvar vedr insulin aspart_Diabetesforbundet.pdf

Høringssvar 2022

Høring helseberedskap.docx

Høringssvar anbud trygdefinansierte legemidler.pdf

Høringssvar nasjonal helse- og samhandlingsplan.pdf

Høringssvar ny folkehelsmelding.pdf

Høringssvar vedr. opptak av Lantus og Semglee på byttelisten.pdf

Høringsvar nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren.pdf

Høringsvar vedr glargin_Diabetesforbundet_2022.docx

Innspill til Kvinnehelseutvalget.docx

Høringssvar 2021

Diabetesforbundets høringssvar - endring av legemiddelforskriften.docx

Høringssvar - endring av trinnpris.docx

Høringssvar - midlertidig tilskudd til frivillighets-og idrettssektoren.docx

Høringssvar endring av legemiddelforskriften.pdf

Høringssvar endring av trinnprismodellen.pdf

Høringssvar midlertidig tilskudd til frivillighets-og idrettssektoren.pdf

Høringssvar myndighetenes håndtering av koronapandemien.pdf

Høringssvar opptak på byttelisten.pdf

Høringssvar 2020

Diabetesforbundets høringssvar - midlertidig tilskudd til frivillighets-og idrettssektoren.pdf

Diabetesforbundets innspill til koronakommisjonen.docx

Høringssvar - regelverksendringer velferdstjenester for barn og unge.docx

Høringssvar - sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 .docx

Høringssvar endringer i apotekloven § 6-6 _ final.docx

Høringssvar ny lov om pengespill .docx

høringssvar_ midlertidig forskrift om utdeling av tippemidler06042020.pdf

Høringssvar 2019

Diabetesforbundets innspill Folkehelsemeldingen-2019.docx

Forskrift om nasjonale kvalitetsregistre_20022019.pdf

Innspill om nasjonal ernæringsstrategi for eldre.pdf

Innspill_Folkehelsemelding_DF_2019.pdf

LM_NOU Det viktigste først.pdf

Høringssvar 2018

Diabetesforbundets innspill til Blankholmutvalget.pdf

Endring av førerkortforskriften.docx

Endring av førerkortforskriften_22022018.pdf

Høring_rapport ventelisteregistrering og pasientforløp01102018.pdf

Høringsuttalelse om endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

Høringssvar 2017

Forkrift om pasient- og brukerregister_23032018.pdf

LM_Forkrift om pasient- og brukerregister_23032018.docx

LM_Innspill til Representantforslaget 91 S.docx

LM_Skriftlig innspill til Representantforslaget 91 S.pdf

Høringssvar 2016

Handlingsplan bedre kosthold.doc

Høring_ny behandlingsretningslinje_følgebrev12052016.pdf

Høringsuttalelse_ FORDELING AV NORSK TIPPINGS OVERSKUDD TIL SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER.pdf

Høringsuttalelse_NOU Først og fremst_21032016.pdf

LM_tilbakemeldingsskjema-horing-nasjonal-faglig-retningslinje-for-diabetes.pdf

TSG_Høringsinnspill dagligvareportalen 21092016.pdf