Spør oss

Diabeteslinjen

Har du spørsmål om diabetes? Få svar fra erfarne veiledere og helsepersonell, helt gratis.

Hverdager 9 - 15
Hverdager 9 - 15
Svartid 1 - 5 dager

Nasjonal diabetesplan

Nasjonal diabetesplan 2017-2021 er regjeringen handlingslan for diabetes. Tiltakene skal bidra til å forbedre helse- og omsorgstjenestens arbeid med å forebygge, følge opp og behandle personer med diabetes.

Hentet fra Regjeringen.no:

Det overordnete målet med Nasjonal diabetesplan er å forbedre helse- og omsorgstjenestensarbeid med å forebygge, følge opp og behandle personer med diabetes.

Tiltakene som følger av diabetesplanen, skal bedre tjenestene ved å løse flere utfordringer både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Tiltakene skal samlet bidra til:

  • Bedre arbeid med å endre levevaner både hos personer som har diabetes, og i grupper av befolkningen med høy risiko for å utvikle diabetes
  • Økt kvalitet i fastlegenes diagnostisering og oppfølging av personer med diabetes
  • Bedre kvalitet i tjenester til personer med diabetes og redusert ulikhet i helse og variasjon i behandling
  • Økt mestring og bedre egenbehandling
  • Økt oppmerksomhet på grupper av befolkningen med særlige utfordringer knyttet til diabetes
  • Bedre forebygging av komplikasjoner
  • Økt gjennomføring av anbefalte undersøkelser/prosedyrer i alle deler av tjenesten
  • Bedre registrering av data for gjennomførte undersøkelser til bruk for evaluering, kvalitetsforbedring og forskning

Les Nasjonal diabetesplan 2017-2021 (pdf)