Vi mener:

  • At alle med diabetes må bli henvist til opplæring i egen sykdom i regi av lærings- og mestringssentrene på sykehusene.
  • At samhandlingen mellom primærhelsetjenesten (fastelegene) og spesialisthelsetjenesten (Lærings- og mestringssentrene) må styrkes for å sikre bedre oppgaveglidning.
  • At sykehusene må bli bedre på å informere primærhelsetjenesten om lærings- og mestringstilbudene de har.

Bakgrunn

Sykehusenes oppgave: Sykehusene i Norge har som en av sine hovedoppgaver å tilby pasientopplæring i form av lærings- og mestringstilbud, eller det vi i Diabetesforbundet kaller diabeteskurs (tidligere startkurs), til personer med diabetes slik at de skal være i stand til å mestre og behandle sin egen sykdom.

Henvisning til diabeteskurs: For personer med diabetes, som i stor grad behandler sykdommen sin selv, er det avgjørende å få god opplæring av personer med rett kompetanse. En kartlegging gjort av Diabetesforbundet viser at de fleste sykehusene i Norge i dag har lærings- og mestringstilbud for personer som har fått diabetes type 2. Likevel vet vi i Diabetesforbundet at det er altfor få som blir henvist til disse kursene. Vi mener at det må bli betydelig bedre samhandling mellom sykehusene og fastlegekontorene ute i kommunene, slik at fastlegene har kunnskap både om tilbudene som finnes og at personer med nyoppdaget diabetes skal henvises til disse kursene.

Likeverdig tilbud: Diabetesforbundet mener at det må settes klare standarder for pasientopplæring og sikre likeverdige opplæringstilbud over hele landet. Vi jobber sammen med helsemyndighetene for å sikre at flere personer med diabetes får tilbud om gode opplæringstilbud om sykdommen.

Kurs bør også tilbys digitalt: Spesialisthelsetjenesten bør fortsatt ha ansvaret for innholdet i opplæringen og Lærings- og mestringstjenestene bør også inkludere digitale kurs for å sikre økt mulighet for deltakelse for personer som bor langt unna kurssted.

Diabeteskurs ved diabetes type 1: Det er mindre vanlig med kurs for personer med diabetes type 1 da de følges opp på poliklinikk på sykehusene og anses å få tilstrekkelig opplæring der. Men vi mener diabeteskurs kan være viktig for å ivareta god egenbehandling også for personer med diabetes type 1.

Flere kurs: For de fleste er diabetes en sykdom man skal leve med i mange år. Vi mener derfor at det er viktig at personer med diabetes får tilbud om lærings- og mestringskurs også ved behov senere i livet. Vi vet at dette er viktig for personer med diabetes for å mestre egenbehandlingen i perioder hvor det kan være vanskelig.