Snarveier

Spør en ekspert

På Diabeteslinjen svarer erfarne
veiledere, diabetessykepleiere,
leger, psykologer, apoteker og
klinisk ernæringsfysiolog.
Spør oss gjerne!

Bli medlem

Vi gir deg råd og hjelp når du trenger det, og kjemper for bedre rettigheter og behandling for deg og alle med diabetes. Som medlem får du fordeler som medlemsforsikring, bladet Diabetes seks ganger i året og gode rabatter.

Støtt vårt arbeid og bli medlem i dag!

 

Medlemsforsikring

Visste du at det kan være vanskelig å få god forsikring når du har diabetes? Gjennom Diabetesforbundet kan du få både livsforsikring, ulykkesforsikring og reiseforsikring.

Bli medlem i dag!

Nettbutikk

Thermoposer, Frio kjøleposer, FlipBelt til utstyr, ID-armbånd, oppskriftshefter eller brosjyrer? Ta en titt innom nettbutikken – vi har det du trenger!

Støtt Diabetesforbundet

Vi jobber for et godt liv for alle med diabetes  – og en framtid uten. Hjelp å støtte vårt arbeid.

Koronavirus: Diabetesforbundet digitaliserer alle arrangementer ut 2020

Diabetesforbundet skal være en åpen, inkluderende organisasjon - hvor alle er velkommen og kan føle seg trygge på våre arrangementer. Basert på faglige råd og den kunnskapen vi har om diabetes og korona per nå, har vi derfor bestemt at alle fysiske arrangementer i regi av Diabetesforbundet dette året skal digitaliseres. Dette gjelder alle våre tilbud - både lokalt og nasjonalt.Denne beslutningen er tatt i samråd med Diabetesforbundets medisinske rådgiver, Trond Geir Jenssen, forbundsleder Sverre Ur og leder i Ungdiabetes Mathilde Natlandsmyr.

Første uken i mars besluttet vi å avlyse alle arrangementer i regi av Diabetesforbundet. Dette gjaldt da i første omgang mars og april gitt risikovurderingen på det tidspunktet. Neste vurdering var å utvide avlysningen til å gjelde ut august. 6. mai ble det besluttet at Diabetesforbundet digitaliserer alle arrangement ut 2020. 

Sekretariatet jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for digitale tilbud på ulike plattformer. Informasjon deles fortløpende med de tillitsvalgte. Les mer under "aktuelt for tillitsvalgte" rett under denne teksten. 

Vi følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og tiltaket er først og fremst for å bidra til å redusere smitte blant risikogrupper.

Informasjon og aktivitet
For Diabetesforbundet er det viktig å formidle oppdatert og kvalitetssikret informasjon om diabetes og korona. Vi har derfor laget en rekke materiell, både tekster og video, som er tilgjengelig på diabetes.no og våre kanaler i sosiale medier. Deler av dette er også oversatt til andre språk, se: https://www.diabetes.no/om-diabetes/innvandrere/

I tillegg til dette har vi økt bemanning og åpningstid på Diabeteslinjen, i samarbeid med Helsedirektoratet. Her har vi både sykepleiere, leger og psykologer som bistår, i tillegg til teamet som allerede jobber på linja. Se diabetes.no/linjen for mer informasjon.

De nasjonale arrangementene endrer også form til digital utgave ut året, og for eksempel vil Diabeteskonferansen i år bli avholdt ved at du kan delta via nett for fortsatt godt faglig påfyll for rollen som tillitsvalgt.

Fylkeslagene og noen lokallag fikk ikke avholdt årsmøter før koronasituasjonen tilspisset seg. Sentralstyret har derfor vedtatt at alle årsmøter skal avholdes digitalt, for å sikre fortsatt økonomiske tilskudd og demokrati. Sekretariatet vil sende ut informasjon til de lagene det gjelder om dette i løpet av de nærmeste dagene, samt bistå dere tett i denne prosessen.

Trenger dere veiledning på digitale plattformer for å avholde styremøter og andre arrangement, ta kontakt med sekretariatet. 

Webinarer
Sekretariatet vil også bruke tiden fram til sommeren på å legge planer og skape løsninger for hvordan dere kan få muligheten til å bidra som tillitsvalgte lokalt framover. De vil for eksempel lage løsninger for at dere kan tilby lokale webinarer for deres medlemmer, og lage rutiner for hvordan vi systematisk og på en god måte sammen kan gjennomføre en dugnad med å kontakte våre medlemmer.