Golf Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker. Her har du anledning til å lære å spille golf av profesjonelle, til en rimelig pris. 

Se her for å finne tilbud om Golf Grønn Glede i ditt nærmiljø, eller kontakt sekretariatet i Diabetesforbundet på 23 05 18 00 eller post@diabetes.no.