Samarbeidsavtale brosjyre FORSIDE.jpg

Om avtalen og samarbeid med skolen

Et godt samarbeid mellom skolen og foreldre er avgjørende for at barnet med diabetes, foreldrene og de ansatte ved skolen skal føle seg trygge.

Diabetes er en alvorlig sykdom, og det krever at alle rundt barnet har riktig kunnskap og rutiner, og vet hva som skal gjøres i ulike situasjoner og hvem som er ansvarlig for hva.

Denne samarbeidsavtalen er ment som et verktøy i jevnlige samarbeidsmøter med skolen. Den kan brukes til å etablere kontaktpersoner, rutiner rundt diabetesbehandlingen, og rammer for videre dialog for å sikre kontinuitet i oppfølgingen.  

Last ned samarbeidsavtalen her (PDF) ↓

Slik bruker dere samarbeidsavtalen

Avtalen kan både skrives ut og fylles ut digitalt på datamaskin.

Vi anbefaler at skolen setter opp første samarbeidsmøte med foreldrene før barnet med diabetes begynner på skolen, eller når et skolebarn får diagnosen diabetes.

Samarbeidsavtalen brukes som et verktøy i dette første møtet, og oppdateres jevnlig i senere samarbeidsmøter.

I møtene deltar foreldrene og personer fra skolen som har en rolle i barnets skolehverdag og eventuelt i skolefritidsordningen.

Dette kan være skoleleder, kontaktlærer, helsesykepleier, SFO/AKS-leder, kroppsøvingslærer, assistent dersom det er aktuelt, eller andre aktuelle.

Tips: Det kan være lurt at alle har en utskrift av avtalen til diskusjon i samarbeidsmøtet, men at en ansatt ved skolen får i oppgave å fylle ut feltene. Den utfylte avtalen kan deretter sendes på e-post til alle møtedeltagerne.

Hvor ofte bør dere ha samarbeidsmøter?

Diabetesforbundet anbefaler at samarbeidsmøter gjennomføres med jevne mellomrom. Det er satt av et felt i dokumentet for å avtale neste møte slik at dere sikrer jevnlig oppfølging (side 17).

Hvor ofte samarbeidsmøter bør gjennomføres er opp til behovene til hvert enkelt barn og skole. Utskiftninger av skolens ansatte kan også gjøre at det vil være behov for nye møter.

 


 

Se også: Webinar om samarbeid med skolen