I allmennpraksis vil årskontrollen ofte være mer omfattende enn en vanlig konsultasjonstime gir tid til. Mulige løsninger er å sette opp en dobbelttime eller fordele kontrollen på flere enkeltkonsultasjoner. Noen legekontorer har god erfaring med egne diabetesdager.


Symptomer på:
• iskemisk hjertesykdom
• perifer karsykdom
• perifer nevropati
• erektil dysfunksjon

Risiko for komplikasjoner:
• kartlegge røykevaner
• blodtrykk/hypertensjon
• S-lipider (totalkolesterol, HDL-, LDL- kolesterol, fastende triglyserider)
• S-kreatinin, beregnet GFR ved S-kreatinin over øvre referansegrense
• metabolsk kontroll (HbA1c og vurdering av egenmålinger)
• undersøkelse av urin med tanke på mikroalbuminuri/albuminuri
• EKG hos pasienter med tilleggsrisiko for hjerte- og karsykdom
• S-TSH hvert 2. år ved diabetes type 1 (økt hyppighet av thyroideasykdom).


Risiko for psykiske utfordringer inkludert spiseforstyrrelser.


Føtter:

• inspeksjon (trykkpunkter, hyperkeratoser, sår, sprekker, deformiteter)
• undersøkelse av puls (arteria tibialis posterior, arteria dorsalis pedis)
• undersøkelse av sensibilitet med monofilamenttest (eventuelt vibrasjonssans med gradert stemmegaffel)
• sjekk pasientens sko
• vurder trykkavlastende fottøy til pasienter med nevropati

Øvrige symptomer:
• ledd- og muskelsmerter/stivhet
• gastrointestinale problemer (diaré, kvalme)
• psykisk helse (depresjon, angst, spiseforstyrrelser, overspising)
• obstruktiv søvnapné, som kan påvirke glykemisk kontroll

Ved insulinbruk:
• undersøkelse av injeksjonssteder


Henvisning til øyelege etter gjeldende retningslinjer.

Ved alder over 75-80 år bør man vurdere indikasjon for analyse av lipider og urin albumin/kreatinin ratio (U-AKR) ut fra den kliniske situasjonen og relevans for forebygging av komplikasjoner.

For mer info, se Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Relaterte artikler:
- NOKLUS diabetesskjema
- Rutinekontroller
- Startkurs ved nyoppdaget diabetes