Dette kan ses ved langvarig høyt blodsukker hvor utskillelsen av sukker i urinen trekker med seg store mengder vann. Dehydrering kan lede til alvorlig sykdom med nedsatt bevissthet og død. Behandlingen er å tilføre kroppen mer vann enn den taper, og dette gjøres på sykehus.

Les også artiklene:
- Syreforgiftning (diabetisk ketoacidose)
Ketoner og ketoacidose - hva er det?