Ved diabetes type 1 er det samtidig syreforgiftning. Dette skjer ikke ved diabetes type 2. Diabeteskoma er meget alvorlig og det kan føre til døden. Mistanke om utvikling av diabeteskoma skal alltid føre til sykehusinnleggelse.

Les også artiklene:
- Syreforgiftning (diabetisk ketoacidose)
Ketoner og ketoacidose - hva er det?