Metabolsk syndrom inkluderer forandringer som høyt blodtrykk, høye insulinverdier, overvekt og høye kolesterolverdier. Disse forstyrrelsene øker risikoen for at du kan utvikle diabetes type 2, hjertesykdom (angina eller hjerteinfarkt), trange pulsårer i bena eller hjerneslag.

Hver av forstyrrelsene er i seg selv en risikofaktor for andre sykdommer. Opptrer de i kombinasjon (som et syndrom) imidlertid, kan disse forstyrrelsene i betydelig grad øke din risiko for å utvikle sykdommer som faktisk er livstruende. Mye bukfett (epleform) er dokumentert å ha en sammenheng med utvikling av metabolsk syndrom.

Endring av levevaner stanser tilstanden

Behandling for metabolsk syndrom er først og fremst livsstilsendringer:
- Minst 30 minutter fysisk aktivitet.
- Mindre energirik mat; mindre sukker, mer grønnsaker, grovt brød, mer fisk og bruk av gunstige matoljer som oliven- og rapsolje.
- Slutt å røyke. Røyking øker insulinresistensen og øker risikoen for alle komplikasjonene tilknyttet metabolsk syndrom.

I tillegg kan medikamenter bli nødvendig for å bedre kontrollen med enkelte av risikofaktorene. De mest brukte er medisiner mot høyt blodsukkerhøyt blodtrykk og ugunstige fettverdier.


Metabolsk syndrom er ikke entydig definert, og internasjonalt brukes i dag tre ulike definisjoner:

IDF (International Diabetes Federation)
NCEP/ATP III. USA (oppdatert 2005)
WHO (Verdens helseorganisasjon) 1999