• Lokal samling i Møre og Romsdal finner sted onsdag 2. november
  • Møtet finner sted på Scandic Parken, Ålesund

Påmelding

Påmeldingsfrist til lokalt arrangement: 02. november.

Meld deg på

 

Programmet

Last ned programmet som PDF

Onsdag 2. november 2022

Med forbehold om endring

09.00–09.30: Registrering med kaffe

09.30–10.00: Diabetesforbundet
Cecilie W. Roksvåg, Forbundsleder Diabetesforbundet

10.00–10.15: Pause

10.15–11.00: Diabetesfoten
Annemarie Haag-Kvernberg, ortoped

11.00–11.15: Pause

11.15–12.00: Ta over ansvaret for egen sykdom
Marianne Strand, diabetessykepleier

12.00–13.00: Lunsj

13.00–13.45: Diabetes og psykisk helse
Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr.philos

13.45–14.00: Pause

14.00–14.45: Diabetesvennlig kosthold
Martine Villemo Ingebrigtsen, klinisk ernæringsfysiolog

14.45–15.00: Pause

15.00–15.45: Bruk og nytte av CGM i hverdagen for diabetes type 1 og diabetes type 2 Marthe Landsverk Rensvik, endokrinolog

15.45–16.00: Oppsummering
Diabetesforbundet Møre og Romsdal

16.00–16.15: Valg av forumstyre
Diabetesforbundet Møre og Romsdal

Arrangementskomiteens kontaktperson: 

  • Jonny Rønning: moreromsdal@diabetes.no
    Diabetesforum Møre og Romsdal

Pris

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

  Ordinær Student
Samlet konferanseavgift webinar og lokalt møte kr 3.500,-  kr 2.000,- 

Konferanseavgift lokalt møte

kr 2.000,- kr 500,- 
Konferanseavgift webinarserie kr 1.500,-  kr 1.500,- 

Tellende timer

Det vil bli søkt tellende timer og emnekurs for leger.
For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over godkjente timer:

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.

Ytterligere informasjon kommer.