• Lokal samling i Oslo finner sted torsdag 13. oktober.
 • Møtet finner sted på Scandic Hotell St Olavs Plass, Oslo
 • Samlingen starter med lunsj fra kl. 12.00-13.00.
 • Møtestart kl. 13.00. Seminaret avsluttes kl. 18.30.

 

Påmelding

Påmeldingsfrist til lokalt arrangement: 13. oktober.

Meld deg på

 

Programmet

Last ned hele programmet som PDF

Torsdag 13. oktober 2022

Med forbehold om endringer

 

12.00–13.00: Lunsj

13.00–13.10: Velkommen
Hege Hasler Barhaughøgda, Diabetesforbundet Oslo

13.10–14.10: Behandling av personer med diabetes type 2 

13.10–13.40: Ny internasjonal konsensus om behandling av type 2 diabetes - hva gjør vi i Norge? Kåre I.Birkeland

13.40–14.10: Kan vektreduksjon "kurere" diabetes type 2?
Kari Anne Sveen

14.10–14.20: Pause

14.20–16.10: Praktiske ferdigheter
(inkl. pause med pausemat kl. 15.05-15.25)

Det velges 4 stasjoner à 20 minutter:

 • Noklus, NOKLUS-skjema: et viktig verktøy ved årskontroll – integrasjon med ulike EPJ i allmennpraksis, Foreleser: Karianne Fjeld Løvaas
 • Glukosemåling, moderne blodsukkerdagbok. Foreleser: Aud Grov
 • Injeksjonsteknikk: Insulin og GLP-1 analoger. Foreleser: Marthe Einmo Andersen, AHUS
 • Insulinpumper – praktisk innføring. Foreleser: Renate Ulvang, AHUS
 • Fotundersøkelsen – årets viktigste screening? Foreleser: Kirubalini J Moorthy og Liv-Anne Wiik

16.10–16.25: Pause

16.25–18.25: Sammen for god diabetesbehandling

16.25–16.40: Behandling av personer med type 2 diabetes i allmennpraksis. Styrker og svakheter – hva kan vi lære av ROSA 4? Anh Thi Tran

16.40–17.00: Oslo diabetesprosjekt - et fokus på kvalitet i fastlegetjenesten.
Karoline Harding

17.00–17.30: Den nyoppdaget diabetespasienten - muligheter og tilgjengelige ressurser for god (egen–) behandling for dine pasienter

 • gruppediskusjon (20 min)
 • oppsummering fra gruppediskusjonene (10 min)
  Anh Thi Tran og Kirsti Bjerkan

17.30–18.00: Hva når tabletter og GLP-1 analog ikke er nok? 
Oppstart av insulin behandling, belyst med kasuistikker. Anne Cathrine Wammer

18.00–18.25: God samhandling mellom primær og spesialisthelsetjeneste. 
Når henvise INN til spesialisthelsetjeneste – hva ønskes av spesialisthelsetjenesten og av fastlegen? Kasuistikker til diskusjon
Paneldeltagere: en fastlege i.b., Anh Thi Tran, Anne Cathrine Wammer, Kari Anne Sveen og Tone Singstad

18.25–18.30: Oppsummering/avslutning
Hege Hasler Barhaughøgda, Diabetesforbundet i Oslo

Programkomiteens kontaktperson: 

 • Kirsti Bjerkan: kirsti.bjerkan@ous-hf.no
  Mobil: 90608071

Arrangementskomiteens kontaktperson: 

 • Hege H. Barhaughøgda: hege@vektklinikken.no
  Diabetesforum Oslo
  Mobil: 92454445

Priser

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

 

Medlem

Ikke-medlem

Studenter

Samlet konferanseavgift webinar og lokalt møte

kr 3.100,- 

kr 3.600,- 

kr 2.400,-

Konferanseavgift lokalt møte 

kr 1.600,- 

kr 2.100,-

kr 900,- 

Konferanseavgift webinarserie

kr 1.500,- 

kr 1.500,- 

kr 1.500,- 

Tellende timer

Det vil bli søkt tellende timer og emnekurs for leger.
For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over godkjente timer:

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.

Ytterligere informasjon kommer.