• Lokal samling i Rogaland finner sted torsdag 20. oktober.
 • Møtet finner sted i Aulaen, Stavanger Universitetssykehus.
 • Møtestart kl. 11.30. Møteslutt kl. 18.00.

Påmelding

Påmeldingsfrist til lokalt arrangement: 13. oktober.

Meld deg på

 

Programmet

Last ned hele programmet som PDF

Torsdag 20. oktober 2022

Møteleder: Sondre Meling, leder Diabetesforum Rogaland

DEL 1

11.30–12.00: Registrering/frukt og kaffe
Inngunn B. Persett, Diabetesforum Rogaland

12.00–12.10: Velkommen
Sondre Meling, leder Diabetesforum Rogaland

12.10–12.55: Diabetes hos eldre – er geriateren og endokrinologen enige? Marit Alfsvåg, eldre-omsorgsoverlege, Stavanger kommune, og Siri Carlsen, endokrinolog SUS

12.55–13.10: Forflytting til parallellsesjoner
Leger: Auditoriet Vestbygg. Annet helsepersonell: Aulaen.

13.10-15.30: Parallelle sesjoner
 1. Leger: Auditoriet Vestbygg
  13.10–13.55: Oppsummering av digital kursdel, quiz og spørsmål Sondre Meling, endokrinolog SUS

  14.00–14.45: Kasuistikker fra sykehjem og hjemmetjenesten
  Mari Hage, endokrinolog SUS

  14.45–15.30: Diabetes og interkurrent sykdom på fastlegekontoret – hva må vi tenke på? 
  Hildegunn Aarsetøy, endokrinolog SUS

 2. Annet helsepersonell: Aulaen
  13.10–13.55: Grunnkurs diabetes
  Gro Bjørnø og Birgitte Nielsen, diabetessykepleiere SUS

  14.00–14.45: Praktisk om blodsukkermåling og injeksjonsteknikk Mai-Lis Vatn, diabetessykepleier SUS

  14.45–15.30: Hva kan jeg bidra med i stell av føtter og fotsår?
  Mari Robberstad, sårsykepleier, SUS
  Gørild Sinnes, fotterapeut, SUS

Pause med wraps
Utenfor Aulaen

DEL 2

16.00–16.45: Ernæring på sykehjem og hos enslige eldre –
hva bør vi vite? 
Cesilie Mikalsen, klinisk ernæringsfysiolog

16.50–17.35: Kontinuerlig blodsukkermåling og tekniske hjelpemidler
– for dummies! 
Veronica Lea, diabetessykepleier SUS

17.35–17.55: Har Diabetesforbundet noe å bidra med til meg?
Representant fra Diabetesforbundet

17.55–18.00: Avslutning
Sondre Meling, leder Diabetesforum Rogaland

I år samler vi det beste fra to verdener med en digital del bestående av tre kvelder à 3 timer og en fysisk samling.

Tema for digital del er behandling av diabetes type 2 og komplikasjoner. På den fysiske samlingen i Rogaland rettes det fokus på diabetesomsorgen hos eldre, både på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester.

Vel møtt!

Programkomiteens kontaktperson: 

 • Sondre Vatne Meling: sondre.meling@gmail.com

Arrangementskomiteens kontaktperson: 

 • Ingunn B Persett: ingbod@gmail.com
  Diabetesforum Rogaland

Pris

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

 

  Leger Øvrig helsepersonell
Samlet konferanseavgift webinar og lokalt møte kr 2.700,-  kr 2.500,- 
Konferanseavgift lokalt møte kr 1.200,- kr 1.000,-
Konferanseavgift webinarserie kr 1.500,-  kr 1.500,- 

Tellende timer

Oversikt over tellende timer for ulike faggrupper: 

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 20. oktober 2022 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 20. oktober 2022, på Diabetesforum Rogaland, separat godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Norsk Sykepleierforbund (NSF) Deltakelse på kursdagen 20. oktober 2022, på Diabetesforum Rogaland er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som meritterende med totalt 7 timer.

Referansenummer: 5127325