• Lokal samling i Vestfold og Telemark finner sted torsdag 20. oktober.
 • Møtet finner sted på Hotel Klubben, Tønsberg
 • Møtestart kl. 08.45. Møteslutt kl. 16.00.

Påmelding

Påmeldingsfrist til lokalt arrangement: 10. oktober.

Meld deg på

 

Programmet

Last ned hele programmet som PDF

Torsdag 20. oktober 2022

Møteleder: Dag Hofsø, leder Diabetesforum Vestfold og Telemark

DEL 1

08.45–09.00: Velkommen
Dag Hofsø, leder Diabetesforum Vestfold og Telemark

09.00–09.45: Parallelle sesjoner
 1. Grunnleggende diabetesforståelse
  Dag Hofsø, seksjonsoverlege

 2. Førerkort og diabetes
  Heidi Rieser, overlege

09.45–10.00: Pause

10.00–10.45: Behandling med insulinpumpe og bruk av kontinuerlig vevsglukosemåler – finnes det en kunstig bukspyttkjertel?
Merethe Westberg, diabetessykepleier, og Dag Hofsø, seksjonsoverlege

10.45–11.00: Pause

11.00–11.45: Behandling av eldre med diabetes i hjemmesykepleien og på sykehjem – kan alle få kontinuerlig vevsglukosemåler?
Dag Hofsø, seksjonsoverlege

11.45–12.30: Lunsj

DEL 2

12.30–13.15: Diabetesbehandling på fastlegekontoret – hvordan samarbeide med helsesekretærene
Torbjørn Fosse Sæthre, fastlege

13.15–14.00: Pause

14.00–14.45: Svangerskapsdiabetes og glukosebelastning på fastlegekontoret
Kristine Kobro, overlege

14.45–15.00: Pause

15.00–15.45: Diabetiske føtter – fotstell, sårbehandling og avlastende behandling
Paul Søderman, overlege, og Bente Olsen Gaasland, sykepleier

15.45–16.00: Avslutning

I år samler vi det beste fra to verdener med en digital del bestående av tre kvelder à 3 timer og en fysisk samling.

Tema for digital del er Temaene for webinarene er Diabetes, kost og overvekt, Medikamentell behandling av diabetes type 2 og Diabeteskomplikasjoner. 

Det fysiske dagskurset er rettet mot helsepersonell i primærhelsetjenesten med interesse for diabetesbehandling, og vil være spesielt nyttig for sykepleiere i kommunehelsetjenesten og fastleger, samt fotterapeuter, helsefagarbeidere og helsesekretærer.

Temaene for dagskurset er bruk av insulinpumper, kontinuerlige glukosemålere, diabetesbehandling av eldre, diabetesbehandling på fastlegekontor, svangerskapsdiabetes og behandling av diabetiske fotsår. 

Foredragsholderne inkluderer spesialister i endokronologi og ortopedi, spesialsykepleiere og en fastlege. Vi vil ha fokus på å gjøre kurset så praktisk som mulig. 

Vel møtt!

Programkomiteens kontaktperson: 

 • Dag Hofsø: dag.hofso@siv.no

Arrangementskomiteens kontaktperson: 

 • Dagfinn Østbye: dagfi-oe@online.no
  Diabetesforum Vestfold og Telemark

Priser

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

 

Medlem

Ikke- medlem

Studenter

Samlet konferanseavgift webinar og lokalt møte

kr 2.900,- 

kr 3.200,- 

kr 2.400,-

Konferanseavgift lokalt møte 

kr 1.400,-

kr 1.700,- 

kr 900,- 

Konferanseavgift webinarserie

kr 1.500,- 

kr 1.500,- 

kr 1.500,- 

Tellende timer

Oversikt over tellende timer for ulike faggrupper: 

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 20. oktober 2022 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 20. oktober 2022, på Diabetesforum Vestfold og Telemark, separat godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Norsk Sykepleierforbund (NSF) Diabetesforum Vestfold og Telemark 2022 er godkjent av Norsk Sykepleierforbund
(NSF) som meritterende med totalt 15 timer.

Referansenummer: 5127754
Fagforbundet

Diabetesforum Vestfold og Telemark er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige med 15 timer for helsefagarbeider/ hjelpepleier/omsorgsarbeider, sykepleier, og annet relevant helsepersonell.

Kurset godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Helsesekretærer i Delta Diabetesforum Vestfold og Telemark 2022 er godkjent av Helsesekratærforbundet i Delta med 15 timer.
Norsk fysioterapeutforbund (NFF)  Deltakelse på Diabetesforum Vestfold og Telemark 2022, er godkjent av Norsk fysioterapeutforbund med 15 timer.
Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet. 
Fotterapeutforbundet Fotterapeutforbundet har godkjent Diabetesforum Vestfold og Telemark for registrering.
NITO Bioingeniørfaglig institutt

Diabetesforum Vestfold og Telemark 2022 er godkjent med tellende 15 timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører. 

Kurset må for den enkelte kandidat være innenfor relevant fagområde.