• Lokal samling finner sted 28. oktober på Hotell Ørnen.
 • Adresse: Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008, Bergen.
 • Samlingen starter med innsjekk og lunsj fra kl. 11.30.
 • Møtestart kl. 12.30. Seminaret avsluttes kl. 18.30.

Påmelding

Påmeldingsfrist til lokalt arrangement: 10. oktober.

Meld deg på

 

Programmet

Last ned hele programmet som PDF

Fredag 28. oktober 2022

Møteleder: Eirik Søfteland, leder Diabetesforum Vestland Sør

11.30–12.30: Registering – lunsj

12.30–13.30: Samhandling mellom Helse Bergen og fastlegene – hvem gjør hva? Kristian Løvås og Eirik Søfteland, seksjonsoverleger, Seksjon for hormonsykdommar, avdeling Haukeland sjukehus

 • Når skal vi henvise?
 • Hva kan vi forvente av spesialisthelsetjenesten
 • Praktisk diabetesbehandling
 • Hva lurer fastlegene på når de ringer til vakthavende?
 • Lærings- og mestringskurs

13.30–14.00: Tilbudet ved klinikk for sykelig overvekt
Iren Hjellestad, overlege, Seksjon for hormonsykdommar, avdeling Haukeland sjukehus

14.00–14.30: Erfaringer og praktisk oppfølging ved bariatrisk kirurgi
Villy Våge, overlege og leder for Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

14.30–15.00: Pause med kaffe og besøk på stand
Følgende kan besøkes på stand:

 • Endokrinologisk avdeling Haukeland
 • Norsk diabetesregister for voksne
 • Diabetesforbundet Vestland 

15.00–15.45: Ulike måter å organisere diabetesoppfølgingen på legekontor –erfaringer fra tre fastleger

 • Runar Mulelid, Fromreide legesenter
 • Ketil Kvanum Sund, Legehuset Varden
 • Marit Thorsheim Rekve, Laksevåg legesenter

15.45–16.15: Kasuistikker fra allmennpraksis – og litt diskusjon
Eirik Søfteland, seksjonsoverlege Haukeland sjukehus, og Ketil Kvannum Sund, fastlege Legehuset Varden

16.15–16.30: Pause

16.30–17.00: Helse i Hardanger – fire dagers rehabilitering for diabetes type 2? Eirik Søfteland, FOU-leiar Helse i Hardanger

17.00–17.30: Teknologi og diabetes type 2 – kan alle få kontinuerlig glukosemåler? Anne Schønnberg, overlege, Seksjon for hormonsjukdommar, avdeling Haukeland sjukehus

17.30–18.00: Diabetes og førerkort – ny forskrift fra 2023
Martin Haugen, stasforvalter i Vestland

18.00–18.15: Oppsummering og avslutning
Eirik Søfteland, seksjonsoverlege Haukeland sjukehus, og Ketil Kvannum Sund, fastlege Legehuset Varden

 

Hovedfokus denne dagen blir samhanling og møteplass for spesialist og primærhelsetjenesten. Utdypende informasjon kommer.

Programkomtieens medlemmer:

 • Eirik Søfteland, endokrinolog
 • Ketil Kvanum Sund, fastlege
 • Tone Vonheim Madsen, diabetessykepleier

Programkomiteens kontaktperson: 

 • Tone Vonheim Madsen: Tone.Vonheim.Madsen@noklus.no

Arrangementskomiteens kontaktperson: 

 • Inger Myrtvedt: inger.myrtvedt@diabetes.no
  Diabetesforum Vestland Sør
  Mobil: 900 45 925

Priser

For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Samlet konferanseavgift webinar og lokalt møte kr 3.250,- 
Konferanseavgift lokalt møte kr 1.750,-
Konferanseavgift webinarserie kr 1.500,- 

Tellende timer

Det vil bli søkt tellende timer og emnekurs for leger.
For å få godkjent emnekurs for leger må du delta både digitalt og lokalt.

Oversikt over tellende timer for ulike faggrupper: 

Den norske legeforening  Deltakelse på digital del av konferansen samt kursdag 28. oktober 2022 godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i diabetes til videre- og etterutdanning.
Den norske legeforening Deltakelse på kursdagen 28. oktober 2022, på Diabetesforum Vestland Sør, separat godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. 
Den norske legeforening Deltakelse på digital del av konferansen godkjennes med 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) Deltakelse på Diabetesforum Vestland Sør 2022, er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som meritterende med totalt 15 timer.

Referansenummer: 5128344