Diabetesforum 2021 er digitalt i år. Likevel er deltagerantallet omtrent på høyde med tidligere år.

– Vi er stolte over at vi samler over 480 helsepersonell fra hele landet, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.

Allgot trekker fram hvor viktig Diabetesforum er for at helsepersonell blir oppdatert på det siste innen diabetes.

– Diabetesforum en meget viktig for at vi sammen kan bedre diabetesbehandlingen og egenbehandlingen. Sammen med Helsedirektoratet løfter vi fram ny kunnskap, bedre forståelse og bedre behandling, sier han.

Flere kunnskapsrike forelesere

På konferansens to første dager er forskning tema. På programmet står en rekke norske og internasjonale navn med bred kunnskap om diabetes.

– Jeg vil spesielt trekke fram den meget dyktige skotske Naveed Sattar, som ble tildelt Camillo Golgi Award av EASD i fjor. Han skal ha foredrag både om covid-19 og aterosklerose, sier professor og overlege Trond Geir Jenssen ved Universitetet i Oslo, Rikshospitalet. Han har ansvaret for forskningsdelen av Diabetesforum.

Her kan du lese om høydepunktene på Fagforum under Diabetesforum

trondgeirjenssen (2).jpg
Professor Trond Geir Jenssen.

Teorier om diabetes type 1

Jenssen trekker fram flere deler av programmet som han synes er spesielt interessant. En sesjon handler om teorier for hvordan diabetes type 1 oppstår, og hvordan man eventuelt kan forebygge sykdommen:

– Du kan si det dreier seg om virus mot bakterier, det er de to hovedteoriene som testes. Vi vet at diabetes type 1 er en auto-immun sykdom, og vi vet at gener spiller inn. Men det må finnes ekstrasignaler som utløser sykdommen. Dreier det seg om enterovirus? I så fall er det antiviral behandling som kan forebygge. Den andre teorien er at sykdommen utløses av en bakterieinfeksjon fra tarmen. I det siste har virusteorien fått vind i seilene fordi det ved biopsier av bukspyttkjertelen er funnet virus i De langerhanske øyer. Men vi vet ennå ikke om dette viruset utløser sykdom eller bare er en «uskyldig passasjer», forteller professor Jenssen.

Leger og forskere fra både Norge, Sverige og Finland holder foredrag under denne delen av konferansen, blant andre Michael Knip fra universitetssykehuset i Helsinki.

Hva betyr svingende blodsukker?

Et annet spennende tema er betydningen av svingende blodsukker. Vi er vant til å fokusere på høye og lave blodsukker. Men kan det faktum at blodsukkeret svinger kraftig ha betydning i seg selv?

– Det finnes studier som tyder på at hurtige svingninger skaper betennelsesreaksjoner i kroppen, noe som kan bidra til komplikasjoner i seg selv. Hurtigheten i endringene kan også gi symptomer, fordi hjernen fanger opp signaler om endringer, forklarer Jenssen.

Nettopp de psykiske følgene av svingende blodsukker skal en dansk og en norsk forsker snakke om, mens norske Monica Herman har et innlegg om problemet med hypoglykemi hos pleietrengende eldre.

Siste nytt – og aterosklerose

Mange vil nok være interessert i delen kalt «Late breaking news» – siste nytt – på andre dag av forskningsforum. Her presenterer den nevnte prisvinneren Naveed Sattar studier om korona i Storbritannia.

– Det blir meget interessant, og her får vi nok vite noe nytt, tror Jenssen. –  Storbritannia sitter jo på det største materialet av kunnskap om covid-19, i hvert fall i Vesten, med utgangspunkt i allmennpraktikerregisteret som omfatter 62 millioner mennesker, hvorav mer enn 3 millioner har diabetes. Sattar skal blant annet presentere kunnskap om sykehusinnleggelser og komplikasjoner, og han skiller mellom diabetes type 1 og type 2.

Naveed Sattar skal også holde foredrag om aterosklerose (åreforkalkning). Tema er hvilke andre faktorer enn blodsukker, kolesterol og blodtrykk som kan påvirke risikoen for hjerte-kar-sykdommer.

– Kjetil Retterstøl, en av Norges fremste lipidforskere, snakker om hvordan vi kan omsette kunnskap fra forskningen på aterosklerose til praktisk klinisk behandling. Mens Hanna Dis Margeirsdottir tar for seg et underkjent tema, nemlig at karskader hos personer med diabetes starter tidlig, og at vi bør forebygge dette allerede fra ung alder, oppsummerer Jenssen.

Andre temaer på forskningsforum er stamcelleforskning, alternativt kosthold som fasting og hvilken betydning biologiske mekanismer, sosial ulikhet og etnisitet har for utvikling av diabetes.

Hele programmet for Diabetesforum finner du her

Her kan du melde deg på Diabetesforum 2021