Professor og overlege Trond Geir Jenssen ved Universitetet i Oslo, Rikshospitalet, har ansvaret for forskningsdelen av Diabetesforum. 

Les hvilke deler av programmet han synes er spesielt interessant.

Programinformasjon om Forskningsforum

Forskningsforum starter tirsdag 27. april kl. 09.00 med en åpningshilsen ved leder av programkomiteen. Alle forelesninger finner sted i plenum og vi runder av dagen med en oppsummering av dagen fra studio kl. 17.20.

Forskningsforum starter onsdag 28. april kl. 08.00. Alle forelesninger fram til kl.13.00 finner sted i plenum, hvoretter åpningshilsen på Fagforum ved Helse- og omsorgsminiser Bent Høie finner sted kl. 13.15.

Alle forelesninger vil bli hold på engelsk/
All lectures will be given in English. 

Programmet er pasientrettet og interessant både for forskere og klinikere/The program is patient-oriented and interesting for both researchers and clinicians.

Programmet dekker mange spennende temaer, blant annet/
topics highlighted:

 • Prevention of type 1 diabetes - status and opportunities
  Dette blir en spennende sesjon hvor professor Michael Knip fra Finland først presenterer aktuell kunnskap om hva som leder til diabetes type 1, og hva vi kan vente oss av forebyggende tiltak i fremtiden.
  Deretter vil Lars Krogvold fra Oslo Universitetssykehus og Frida Sundberg fra Universitetet i Gøteborg presentere to studier som arbeider ut fra hver sin hovedhypotese: Kan man stanse diabetes type 1 med antiviral behandling, eller skyldes diabetes type 1 en oppadstigende infeksjon fra tarm som kan stanses med antibiotika?

 • Personalized nutrition and diabetes
  I sesjonen om persontilpasset ernæring og diabetes får vi tre spennende foredrag: Tine Sundfør, som har gjort egne vitenskapelige studier av 5:2 dietten, vil snakke om effekten av intermitterende faste, Simon Dankel vil diskutere betydningen av individuelle metabolske responser på ulike dietter, mens Andreas Pfeiffer, fra Berlin, tar for seg betydningen av måltids-tidspunkt og biologiske rytmer for kosthold og helse.

 • Late breaking news
  Under nytt fra forskningen får vi presentert de absolutt siste forskningsnyhetene fra tre områder:
  Professor Jan Eriksson fra Uppsala vil fortelle oss om mulige tiltak for å redusere risiko for hjerte- og nyresykdom ved diabetes, både ved diabetes type 1 og type 2.
  Overlege Dag Hofsø fra Sykehuset i Vestfold vil fortelle oss om de siste erfaringene med bariatrisk kirurgi, og da spesielt med henblikk på hvordan kirurgien påvirker betacellene og insulinresistens hos personer med diabetes type 2.
  Professor Naveed Sattar fra Glasgow vil til slutt gi oss absolutt siste nytt om Covid-19 sykdom og risiko for død ved henholdsvis diabetes type 1 og type 2. Professor Sattar har vært involvert i de store diabetes-Covid-19 studiene fra Storbritannia.

Last ned program for forskningsforum (PDF)

Last ned komplett program (PDF)