Professor em. Knut Dahl-Jørgensen ved Universitetet i Oslo har ansvaret for fagdelen av konferansen. Han understreker at Fagforum har noe for alle, både for dem som har lite kunnskap om diabetes, og for dem som er spesialister innenfor fagområdet diabetes.

Les hvilke deler han trekker fram fra årets program.

Programinformasjon om Fagforum

Fagforum starter onsdag 28. april kl. 09.00, og i tidsrommet 09.00-12.15 kan du velge mellom fire parallelle løp.

Åpningshilsen ved Helse- og omsorgsminister Bent Høie finner sted klokken 13.15, hvoretter sesjonene fram til 16.45 vil finne sted i plenum.

Onsdag ettermiddag kan du igjen velge mellom fire parallelle løp, før vi avslutningsvis på dagen gir deg en oppsummering av dagen fra studio kl. 18.30. 

Fagforum starter torsdag 29. april kl. 08.00 med fire parallelle løp fram til kl. 09.15. Resten av konferansen finner sted i plenum, og vi runder av Fagforum med en oppsummering fra studio kl. 15.30.

Programmet dekker mange spennende temaer, blant annet:

 • Diabetes og covid-19
  Vi ser tilbake på erfaringer fra pandemisituasjonen det siste året og gir en oppdatert status for situasjonen i Norge. Du får også innsikt i forventet videre utvikling, samt et oversiktsforedrag om vaksiner når det gjelder virkemåte, effekt og sikkerhet.
 • Moderne diabetesbehandling
  To fremstående professorer holder en «State of the art»- forelesning om moderne behandling av diabetes type 1 og diabetes type 2.
  Etter forelesningene blir det paneldiskusjon med eksperter, allmennlege og diabetessykepleier i panelet.
 • Spennende nyheter fra forskningen
  Prisvinneren av Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere 2020, postdoktor Line Wisting, deler fra sitt forskningsarbeide. Du får høre om hovedfunnene fra hennes forskning om spiseforstyrrelser og de psykologiske aspektene ved diabetes type 1.

  Professor emeritus dr. Kristian Folkvord Hanssen, som i 2019 mottok Kongens Fortjenstmedalje for sin mangeårige ekstraordinære innsats innen fagområdet diabetes, foreleser om svangerskapsdiabetes.

  Sist, men ikke minst – overlege og spesialist på forebygging av diabetes og hjertekarsykdom Serena Tonstad «serverer deg» siste nytt om diabeteskosten, mens forskningsleder Hanne Scholz «kikker i krystallkulen» og deler tanker om transplantasjon og stamcellebehandling ved diabetes.

Last ned program for fagforum (PDF)

Last ned komplett program (PDF)