Planleggingen av Diabetesforum 2021 er allerede godt i gang, og et variert program tar i disse dager form. På Fagforum, som avholdes 28. og 29. april presenteres det nyeste innen diabetesbehandling. Forskningsforum som tar sted 27. og 28. april holder et høyt nivå innen norsk og internasjonal forskning.

Alt helsepersonell får med diabetes å gjøre

Knut Dahl-Jørgensen er professor og leder av nasjonalt Diabetesforumstyre igjennom mange år. Han mener diabetes, på grunn av sine mange kliniske aspekter, er en diagnose som nesten alt helsepersonell blir involvert i. I programkomiteene til konferansen er både sykepleier, bioingeniør, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, forskere og leger representert. Utviklingen innen behandling går fort, særlig når det gjelder ny teknologi. På konferansen blir man orientert om det nyeste.

─ På programmet står to oversiktsforelesninger om behandling av diabetes type 1 og diabetes type 2. Her får man nye, konkrete tips å ta med i behandlingen. I tillegg er det sesjoner med case-reports med diskusjon av pasienthistorier og store sesjoner om forebygging og håndtering av fedme og diabetes type 2. I noen av sesjonene går vi inn på psykologiske forhold, og hvordan man kan hjelpe folk til å ta fornuftige valg. Nær sagt alle aspekter av diabetes berøres på konferansen, sier Dahl-Jørgensen.

Hva kan man lære av Covid-19

I tillegg til Helsedirektoratet er også Norsk forening for allmennmedisin medarrangør av Diabetesforum 2021. Leder av foreningen, Marte Kvittum Tangen, sier NFA blant annet har spilt inn covid-19 som tema på konferansen:

─ I tiden frem mot konferansen vil det komme mer forskning og kunnskap om covid-19 hos diabetespasienter. Det vil også til våren være nyttig med erfaringsutvekslinger. Kanskje kan noen av erfaringene fra pandemien generaliseres til andre infeksjonssykdommer?

Det mest matnyttige emnekurset

Ole Strand er allmennlege og har de siste 12 årene vært med på å utvikle programmet til Diabetesforum.

─ Konferansen er et tverrfaglig møtested med et variert program som dekker alt fra det fremste innen forskning, via tekniske hjelpemidler til psykologiske konsekvenser av det å ha diabetes, sier Strand.

Benytter man konferansen til å få tatt et 15-timers emnekurs, så kan deltakelse på enten Fagforum eller Forskningsforum være nok. Fastlege i Florø, Nordmund Svoen, har deltatt på Diabetesforum i mange år, og mener det er smart å prioritere ett emnekurs innen diabetes en gang i løpet av hvert femte år.

─ Diabetesforum er det mest matnyttige emnekurset som finnes! Fagforum er veldig konkret og med mye god informasjon om diabetesbehandling. Man får presentert det viktigste innen oppdateringer av retningslinjer og slik har Diabetesforum vært sentralt i å fremme kunnskap om retningslinjene, sier Svoen.