Er det mulig å forebygge diabetes type 1? Hvilke sosiale ulikheter og etnisk variasjon finnes når det gjelder diabetes? Og hvor langt har vi kommet innen celleterapi og stamcelleforskning?

Professor Trond Geir Jenssen, professor Kåre Birkeland, professor Inger Njølstad og generalsekretær Bjørnar Allgot oppsummerer første dag av Forskningsforum under Diabetesforum 2021.

Se video